Õppereis Londonisse

22. – 26. oktoobrini käisime meie,  9. klassi õpilased, õppereisil Londonis. Riia lennujaama hakkasime sõitma juba kell 22 õhtul ning umbes kella neljaks hommikul olime Riias kohal. Kuna enamus meist ei olnud varem lennukiga sõitnud, oli ka lendamine meie jaoks uus kogemus. Umbes kella 7 paiku jõudsime Inglismaale. Kuna olime pikast teekonnast üpris väsinud, mõtlesime, et esimene päev võiks rahulik olla. Läksime jalutama meie hosteli juures asuvasse Hyde parki, mis on üks suurimaid Londoni kesklinna parke. Hyde pargi kogupindala on umbes 2,53 km². Jalutasime üpris kaua. Pargis oli väga palju oravaid. Külastasime ka Kensingtoni palee aedasid, mis on osa Hyde pargist.    

Kensingtoni aed, tagaplaanil Kensingtoni palee

Loe edasi: Õppereis Londonisse

Advertisements

Võro keele nätäl

5. -9. novembrini oll koolin võro keele nätäl. Sai kullõlda Kreutzwaldi muinasjuttõ võro keelen, kaia filmi „Kõik sündü Võrol“, tetä võrokiilset veebiviktoriini. 7. novembril kävevä Liisbet Rõõmusoks ja Kleer Vodi võro keelen ettelugõmise pääväl „Kullõ, ma loe sullõ!“ Näil läts sääl väega häste, mõlõmba valiti uman vannusõrühmän parõmbide lugõjide hulka.

Neläpääväl käveva Aveli Valb ja Kirke Lee Vodi latsiaian võro kiilt tutvustaman ja oppaman, riide tulliva meile küllä Haani keelepesä latsõ, kellele 5. klassi opilasõ näüdässi koolimajja. Ütenkuun tetti kingikotte, umatettü koti sai egaüts peräst hindäle.

Neläpäävä perästlõunõl oll võimalus Haani rahvamajan kullõlda Seto leelokoori Helmekaala’ esinemist. Oll väega illos kontsert, mis kõigilõ miildü.

Võro keele nätäl oll sündmüisirohkõ ja läts häste kõrda. Aiteh kõigilõ!

Võro keele oppaja Leidi Kersti

Direktori käskkiri 2-8/9

K Ä S K K I R I

Haanjas                                                            8. november 2018. a nr 2-8/9

 

  1. Avaldan kiitust Liisbet Rõõmusoksale ja Kleer Vodile eduka esinemise eest võru keeles ettelugemise võistlusel “Kullõ ma loe sullõ!” 7. novembril 2018 Võrus.

Tänu juhendaja Kersti Leidile.

Alus: ettelugemise võistluse komisjoni otsus.

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

Direktori käskkiri 2-8/8

K Ä S K K I R I

 

Haanjas                                                                 2. november 2018. a nr 2-8/8

 

  1. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi vabariiklikul seente veebiviktoriinil 18.10.2018 järgmistele Haanja kooli õpilastele:

Johanna Sarik, Merli Mari Utsal ja Sirlen Vodi 2. koht

Aveli Valb, Rahel Soo ja Kirke Lee Vodi 3. koht

 

Tänu juhendaja Leelo Viidule.

 

Alus: viktoriini protokoll.

 

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

Armas koolipere, head lehelugejad!

Soovime teile kõigile rõõmsat jätkuvat kooliaastat! Anname teada, et alanud õppeaastal tegelevad  kooli infolehe kokkuseadmise ja väljaandmisega taas 8. klassi õpilased. Kuna oleme uued tegijad, tahame proovida kaasaegseid meetodeid info edastamiseks, seetõttu hakkab leht ilmuma online-ajalehena aadressil haanjakooliajaleht.wordpress.com ning otsetee ajaleheni on kättesaadav ka kooli kodulehelt. Lehel on ka uus nimi – Pilvepiir. Uudised koolis toimuvast lisanduvad lehte järjest, neid saab ka kommenteerida. Palume materjali kogumisel jätkuvalt koolipere toetust ja abi. Kui kellelgi peaks tulema tahtmine koolilehte  artiklit kirjutada, pöörduge 8. klassi õpilaste poole või saatke oma kirjutis meiliaadressile infoleht@haanja.edu.ee . Ootame aktiivset koostööd ja soovime, et lugejateni jõuaks pidev info meie toredatest ettevõtmistest. Loodame, et uus koolileht meeldib.
Ilusaid ja värvilisi sügispäevi!
Aveli Valb, Eva-Lotta Kuus, Janete Talo, Karl Markus Hannust, Kertu-Liis Ihats, Kirke Lee Vodi, Kristjan Lüüs, Mattias Antsov, Rachel Soo, Rahel-Tekla Reinsaar, Sanel Štein, Villu Kõva ja õpetaja Kersti Leit.

“Tuulte tahutud maa”

17. oktoobril oli kooliperel tore võimalus vaadata Suure Muna kohvikus Joosep Matjuse dokumentaalfilmi “Tuulte tahutud maa”.  Filmis võis näha nii põtrade, kitsede, saarmaste kui ka erinevate lindude elu erinevatel aastaaegadel.  Filmis oli väga ilusaid kaadreid loomadest ning loodusest, mis tekitasid meeldivaid emotsioone. Saime ka palju targemaks, sest kõike, mida filmis nägime, pole tavaliselt võimalik looduses näha.

Oli tore ühine kinoskäik.

Sanel Štein, 8.klass

Direktori käskkiri 2-8/7

HAANJA  KOOLI DIREKTORI

K Ä S K K I R I

 

Haanjas                                                                 15. oktoober 2018. a nr 2-8/7

 

1. Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest maakonna MV valikorienteerumises Kubijal 3.10.18 järgmistele Haanja Kooli õpilastele:

Individuaalselt: Merli Mari Utsal I koht, Katriine Mõttus II koht, Märt Viidu II koht, Hugo Rüütli III koht.

Paaris orienteerumises: Sanel Štein ja Villu Kõva II koht, Marti Kukk ja Raimondo Jõgeva II koht, Kertu-Liis Ihats ja Kadri Leies II koht, Eva-Lotta Kuus ja Janete Talo III koht.

 

2. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest NK/KT vabariiklikul matkamängul Järvamaal 6.10.18 järgmistele Haanja Kooli õpilastele:

Ketli Saks, Katriine Mõttus ja Keer Vodi, kes saavutasid võistkondlikult I koha.

3. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest NK/KT orienteerumisvõistlusel Cesises 6.10.18 Haanja Kooli õpilasele: Merli Mari Utsal III koht.

4. Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest NK/KT maakondlikul laskevõistlusel 13.10.18 Haanjas järgmistele Haanja Kooli õpilastele: Katriine Mõttus I koht ja Merli Mari Utsal III koht.

 

Tänu treener Kadri Partsile.

 

Alus: võistluste protokollid.

 

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor