Erasmus + õppereis Kreekasse

5. – 15. novembrini osalesid direktor Saskia Sadrak-Tammes ja klassiõpetaja Annika Paavel Erasmus+ projekti raames koolitusel „MuseumWalks: integrating local history in your classroom“. Kursus toimus rikkaliku ajaloo- ning kultuuripärandi poolest tuntud Kreekas, kus rahvusvahelist seltskonda (Eesti, Leedu, Rootsi, Hispaania, Portugali, Itaalia, Türgi, Hollandi haridustöötajad) võõrustas Kalamatas asuv Areadne Lifelong Learning Centre.
Õppetöö käigus tutvuti nii Kalamata linna kui Messinia piirkonna ajalooliste ning kultuuriliste paikadega, eesmärgiga õppida, kuidas rakendada ja lõimida kohalikku ajalugu ning kultuuri oma klassiruumis. Selleks lahendati koostöiselt mitmeid praktilisi ülesandeid, mis hõlmasid muuhulgas nii sise- kui välisruumi ning infotehnoloogiliste vahendite kasutust. Lisaks tutvuti erinevate rahvusvaheliste praktikatega.
Mitmekülgselt üles seatud programm ning fantastilised kolleegid naaberriikidest ning kaugemaltki jätsid kustumatu mulje ning positiivse laengu veel pikaks ajaks. Põnevad kogemused ning uued teadmised ootavad integreerimist õppetöösse.

Õpetaja Annika Paavel

Algklasside klassiõhtu

Reedel, 18. novembril toimus 1.-3. klassi klassiõhtu koos peredega. Silmas pidades äsja möödunud isadepäeva ja kohe-kohe saabuvat rahvusvahelist meestepäeva, pöörasime enam tähelepanu isadele. Pühendasime neile väikese etteaste, kus pillilugusid esitasid Luise Maria, Aksel ja Pihla, lühinäidendi kandsid ette Jakob ja Elias ning kõigi laste osavõtul kõlas luuletus isast.
Suurema osas ajast aga mängisime ja tantsisime koos emade, isade, õdede ja vendadega. Nii said meelde tuletatud ja lustitud ringmängulaulude saatel nagu „Kaks sammu sissepoole“, „Lapaduu“ jt. Palju elevust tekitasid võistlusmängud, kus ühel pool emad tüdrukutega ja vastaspoolel isad poistega. Ja mis oleks üks klassiõhtu ilma „Pikknina“ ja toolimänguta!
Aeg lendas kiiresti. Peale kolme tundi koos tegutsemist hakkasime kodu poole sättima. Elevust aga jätkus kauemaks.

Õpetajad Anne Heier ja Annika Paavel

Rohkem pilte saab vaadata siit

Algklasside teadmuspäev Vastseliinas

17. novembril, presidendi üleskutsel ka uudishimupäeval,  kutsusid Vastseliina Gümnaasiumi klassiõpetajad külla Võrumaa koolide 1.-3. klassi õpilasi. Juba 5. korda toimuvale teadmuspäevale kogunesid 3-liikmelised (igast algklassist üks õpilane) võistkonnad 10 koolist. Oma oskusi ja teadmisi sai proovile panna magneti tegemise, kama, võlupliiatsi töötoas, QR-koodi jahil ja põgenemistoas. Päeva lõpus said kõik osalejad väikese meene ja tänukirja. Lastele meeldis kogu päev ja nad olid imestunud, kuidas kolm tundi nii kiiresti möödus. Suur tänu korraldajatele!

Õpetaja Kerli Perend

Rohkem pilte saab vaadata siit

Võro keele nätäl

7.-13. novembrini oll 17. võro keele nätäl, mida mi ka koolin tähistimi. Tõõsõpääväl, edimädse tunni algusõn, loeti klassõn ette mi kooli latsi töid, mis olliva kirotõdu „Mino Võromaa“ jaos ja ilmusõ vahtsõn kogomigun „Mino Võromaa 35“.
Kolmapääväl kävevä Rõõmusoksa Liisbet ja Vodi Õnnõlõim latsiaian võro kiilt tutvustaman. Olõmi sääl käunü egäl aastal.
Võro keelen ettelugõmise võistlusõst „Kullõ, ma loe sullõ!“ võtsõva ossa Meldre Noelle Adele, Meldre Jakob Aron ja Rõõmusoksa Robin.
Neläpääväl andsõ 4. ja 5. klassilõ võro keele tunni latsõvanõmb Rõõmusoksa Triin, kes kõnõl hingiaost.
Riide oll Võro Instituudin latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie vahtsõ kogomigu „Mino Võromaa 35“ ettenäütämine. Sääl omma viimädse viie aasta parõmba tüü. Mi latsi töid om sääl 21. Parõmba kirotaja omma Rõõmusoksa Liisbet (4 tüüd) ja Vodi Kleer (3 tüüd). Hää kirotaja oll ka Valbi Aveli (4 tüüd).
Näüdäti ka vahtsõt võrokiilset Tähekeist, mis om joba katõkümnes. Sääl om seen Erik Hendriku kirotõt jutukõnõ „Mille punnpaabu kõtt om verrev?“
Eelmidse aasta parõmbide töie sean oll Rõõmusoksa Liisbeti kirotõt näütemäng „Võro keele nätal“, mille 8. kl opilasõ Võro Instituudin ka ette kandsõva (kae piltõ).
Aiteh kõigilõ, kes võro keele nädälit kõrraldada aviti ja ossa võtsõ!

Võro keele oppaja Leidi Kersti

4. -6. klassi õppereis

Reedel, 4. novembril oli 4.-6. klassi õpilastel pikk, kuid tore päev. Kohe hommikul sõitsime Tõravere Observatooriumisse, kus muhe giid tegi meile ringkäigu ja tutvustas taevakehadega seonduvat. Kuigi suur teleskoop on hetkel remondis ja tähti vaadata ei õnnestunud, avaldas lastele siiski muljet teleskoobi suurus. Kindlasti tahetakse kunagi vaatama minna ka tähistaevast.

Päev jätkus AHHAA Teaduskeskuses. Seal oli õpilastel aega paar tundi omal käel ringi vaadata ja avastada. Osalesime šokolaadi tegemise töötoas, kus räägiti lühidalt šokolaadi valmistamise ajaloost ja iga õpilane sai ise päris šokolaadi valmistada. Päeva lõpus ootas igaüht magus amps. Palju elevust tekitas ka teadusteatri etendus “Ahhaa päästab päeva!”. Õhtu koolimajas jätkus veel paaritunnise klassiõhtuga.

Allpool mõned mõtted, mis lastele endile meelde jäi.

“Mulle meeldis, kuna õppesõit oli huvitav. Sain palju asju teada.”

“Ahhaa oli väga lahe. Mulle meeldis kõige rohkem okseratas ja maavärina tuba. Tõraveres oleks olnud lahedam, kui oleksime saanud suurest teleskoobist ka tähti vaadata.”

“Mulle meeldis šokolaadi teha, sest see oli maitsev.”

“Suur teleskoop oli lahe ja teadusteater oli lahe.”

“Tõraveres näidati suurt teleskoopi ja näiteks ühe 5. klassi tüdruku pilte. Need olid ilusad, peaaegu nagu mu õe omad.”

“Teadusteater oli lahe, sest ta mängis tulega ja tegi pauku. Observatooriumis oli tore ja põnev – nägime seal laste joonistatud pilte, saime joosta läbi päiksesüsteemi.”

“Mulle meeldis Ahhaa-keskuses hõljuv ratas, šokolaadi töötuba, karjumistuba, drop tower.”

Õpetaja Kerli Perend ja 4. – 6. klassi õpilased

Pilte saab vaadata siit

1.-3. klass AHHAAs

AHHAAsse! Mis saab veel toredam olla! Ja see toredus leidis aset 20. oktoobril.
Meie koolipäev Tartus Teaduskeskuses AHHAA oli tegevusrohke.
Saabusime Tartu veidi enne teaduskeskuse avamist. Saime aega parajaks ajada õuealal paiknevate atraktsioonide peal: hiiglaslik tool, batuut, sikutamisköied auto maast üles tõstmiseks.

Peagi suundusime siseruumidesse, et osa saada õppetunnist planetaariumis. Uurisime öist tähistaevast, reisisime läbi Päikesesüsteemi ning Linnutee galaktika. Kõik see oli nii põnev, et võttis kuuldavalt ahhetama. Peale kehakinnitust AHHAA kohvikus siirdusime töötuppa, et teada saada, kuidas bakterid elavad, millised nad välja näevad ja milline on inimeste ja bakterite suhe. Proovisime kätt tõeliste mikrobioloogidena. Saime testida enda valitud pindu veendumaks, kas ala on puhas või käib seal põnev mikroorganismide elu. Tegime bakterite külvi ja ootame nüüd põnevusega tulemust. Teadusteatris „Aju paljaks“ olime kõik katsejänesed. Nägime, kuidas meie aju õpib, tunnetab ja töötab ning kuidas on aju võimalik segadusse ajada. Tunnikese jagu oli seda aega, kus saime ise valida, millega tegeleda. Ja põnevat tegevust AHHAAs jätkus!

Päeva sündmused pani kirja õpetaja Anne Heier

Rohkem pilte vaata siit

Haanja Kooli direktori käskkirjad (september – detsember 2022)

1.

Haanjas 3. oktoober 2022. a nr 2-8/4

Õpilaste kiitmine

 1. Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest Noorte Kotkaste ja Kodutütarde olümpiamängudel 16.-17.09.22 Viljandis järgmistele õpilastele:
  Lisandra Jõgeva 6. koht,
  Marten Mäeots 7. koht,
  Märt Noormaa 14. koht.
 2. Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest Võru maakonna koolinoorte
  meistrivõistlustel valikorienteerumises Paidras 21.09.22 järgmistele õpilastele:
  Henri Rüütli 1. koht,
  Kristjan Oliver Perend 2. koht,
  Märt Viidu 3. koht,
  Hugo Rüütli 4. koht.
 3. Avaldan kiitust väga heade tulemuse eest Võru maakonna koolinoorte
  meistrivõistlustel murdmaajooksus Kubijal 28.09.22 järgmistele õpilastele:
  Marti Kukk, Lisandra Jõgeva

  ja heade tulemuste eest samal võistlusel järgmistele õpilastele: Endla Sarik, Kevin Ploom, Jakob Aron Meldre, Jako Samm, Rauli Kukk, Luise Maria Perend, Andrika-Anete Sok

Alus: võistluste protokollid.
Tänu rühmajuhile ja treenerile Kadri Partsile.

Saskia Sadrak-Tammes
Haanja Kooli direktor

2.

Haanjas 18. oktoober 2022. a nr 2-8/5

Õpilaste kiitmine

 1. Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest NK/KT maakondlikul laskevõistlusel Nursipalu harjutusväljakul 8.10.22 – õhkrelvast laskmine
  Täheli Noormaa I koht
  Lisandra Jõgeva III koht.
 2. Avaldan kiitust väga heade tulemuse eest Lisandra Jõgevale

  26. ümber Vaskna järve jooks I koht
  41. jooks ümber Tamula järve I koht
  41. Võru-Väimela maanteejooks I koht
  Värska järve jooks IV koht
  2. Navi Jooksutiir I koht
  27. Jooks Ümber Uhtjärve IV koht
  8. Lasva jõe- ja järvejooks I koht
  6. Ummamuudu Liina Üüjuusk I koht
  38. Munamäe–Võru maastikujooks I koht 

Pikamaajooksude sarja üldkokkuvõttes I koht (osales 9 jooksul).

Alus: võistluste protokollid.

Tänu rühmajuhile ja treenerile Kadri Partsile.

Saskia Sadrak-Tammes
Haanja Kooli direktor

Rõuge vald – 5

Rõuge valla sünnipäeva puhul toimus Haanja Koolis veidi teistmoodi koolipäev. Pidupäevaks valmistas iga klass endale meelepärase küpsisetordi, mis lõunasöögil magustoiduks söödi. 

Valla sünnipäeva temaatika “Saa sanna” innustas meidki sauna minema. Kooliastmeti käisime külas Mooska talus, kus lahke pererahvas, Eda ja Urmas Veeroja, tutvustasid ja näitasid õpilastele erinevaid suitsusaunu. Lapsed said istuda saunalaval (seekord küll riietega jahedavõitu laval) ning tutvuda suitsusauna kombestikuga. Aidaruumis tehti julgetele näidisvihtlemist. Ringkäigu lõpuks saime mekkida kohalikku maitsvat suitsuliha ja juua tassikese teed. 

Aitäh Mooska talule! 

Palju õnne, Rõuge vald!

Kerli Perend, Evelin Meldre ja Anne Heier

Pildid kooli kodulehel.

Kohtumine Andrus Kivirähaga

20. oktoobril, 1.-2. tunni ajal, käisid meie kooli 8. ja 9. kl õpilased Rõuge rahvamajas Andrus Kivirähaga kohtumas. Peale meie olid kohal Rõuge kooli õpilased. Kirjanik tutvustas end ja rääkis oma tööst ning teostest. Ta luges meile ette ühe enda kirjutatud jõululoo, mis ilmub järgmises Tähekeses. See meeldis kõigile väga. Kivirähk innustas meid küsimusi küsima ning vastas nendele meelsasti. Ta luges meile nooremate õpilaste soovil veel mõne oma jutustuse ning andis soovijatele autogramme. Seejärel oligi aeg minna tagasi koolitundidesse.

Brita Simona Jõgi, Õnnõlõim Vodi  8. kl

4. klasside ettelugemise võistlus

12. okt 2022 toimus Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnas 27. korda Võru maakonna koolide 4. klasside ettelugemise võistlus. Kaheksa kooli 24 etlejat lugesid üksteisele ette Aino Perviku raamatuid. Anti välja 1., 2. ja 3. koht ning 7 eripreemiat, kõiki osalejaid tunnustati tubli lugeja preemiaga ning väikeste auhindadega. Haanja Kooli 4. klassi esindasid Kristjan Oliver Perend ja Endla Sarik. Kristjan Oliver luges ette katkendi raamatust “Presidendilood” ja Endla raamatust “Kriksadull ja Tähenärija” Mõlemaid tunnustati kui tublisid lugejaid.

Õpetaja Kerli Perend