Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/32

K Ä S K K I R I

Haanja                                                                 18. aprill 2019 a nr 2-8/32

 1. Avaldan kiitust hea tulemuse eest üleriigilisel matemaatikavõistlusel Matetalgud Erik Hendrik Liivat Ubale, Ernst Jaak Liivat Ubale ja Thea Tintsole.

Alus: Võistluse protokoll 12.04.2019.

Tänu õpetaja Anne Heierile.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

Advertisements

Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/31

K Ä S K K I R I

Haanja                                                            18. aprill 2019 a nr 2-8/31

 1. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest inimeseõpetuse veebiolümpiaadil Mattias Antsovile ja Ketli Saksale.
 2. Avaldan kiitust hea tulemuse eest inimeseõpetuse veebiolümpiaadil Katriine Mõttusele, Kleer Vodile, Adeele Valbile, Eleanora Rõõmusoksale ja Sanel Šteinile.

Alus: Veebiolümpiaadi protokoll TÜ Teaduskooli lehel.

Tänu õpetaja Kersti Aasale.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/30

K Ä S K K I R I

Haanja                                                                17. aprill 2019 a nr 2-8/30

 1. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest matemaatikavõistlusel Känguru järgmistele õpilastele:
  1.-2. klasside arvestuses – Erik Hendrik Liivat Uba (kooli parim tulemus, 16. koht 6179 osavõtja seas), Ron Enri Tšugurov;
  3.-4. klasside arvestuses – Märt Viidu (51. koht 6512 osavõtja seas), Hugo Rüütli;
  5.-6. klasside arvestuses – Kertu Vaher, Kert Lestberg;
  7.-8. klasside arvestuses – Sanel Štein.
 2. Avaldan kiitust hea tulemuse eest matemaatikavõistlusel Känguru järgmistele õpilastele:
  1.-2. klasside arvestuses – Ernst Jaak Liivat Uba, Keidi Vaher;
  3.-4. klasside arvestuses – Johann Talis Utsal;
  5.-6. klasside arvestuses – Elo Sarik, Katriine Mõttus, Ketli Saks;
  7.-8. klasside arvestuses – Karl-Markus Hannust, Eleanora Rõõmusoks;
 3. klassi arvestuses – Merli Mari Utsal.

Alus: Matemaatikavõistluse Känguru protokoll TÜ Teaduskooli lehel.

Tänu õpetaja Anne Heierile, Malle Truijale, Ülle Rumvoltile ja Ülle Mõimele.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/29

K Ä S K K I R I

Haanja                                                                 12. aprill 2019 a nr 2-8/29

 1. Avaldan kiitust Ernst Jaak Liivat Ubale etlusvõistluse “Ellen Niiduga Midrimaal” Võru maakonna eelvoorus pälvitud laureaaditiitli eest nooremas vanuserühmas (1.-3. klass). Ernst esindab Võru maakonda vabariiklikus voorus 23.04.19 Tapal.

Alus: Etlusvõistluse protokoll 10.04.2019

Tänu õpetaja Anne Heierile.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

Võrumaa robootikapäev

30. märtsil toimus Rõuge koolis IV Võrumaa robootikapäev, kus osales ligikaudu 120
lasteaia- ja põhikoolilast. Meie Haanja Kool oli esindatud 2 võistkonna ja 2 korraldus-
toimkonna abilisega. Võistlemas olid LEGO WeDo alal Ruusmäe maja õpilased Ernst Jaak ja Erik Hendrik Liivat Uba ning Juhan ja Endla Sarik. Vabatahtlikena lõid kaasa Mattias Antsov ja Kert Lestberg. Robootikapäeva tänavune teema oli pühendatud Eesti laulu- ja tantsupeo juubeliaastale.
Meie võistlejatel tuli 2 tunni jooksul teemast lähtuv robotimäng valmis ehitada ja
programmeerida. Ernst ja Erik valmistasid rongkäigu trummilööja ning Endla ja Juhan
esitlesid kaerajaani tantsu. Žürii hindas Ernsti ja Eriku võistlustöö parimaks, tuues esile tehtu originaalsust, keerulisi programmeerimisvõtteid ja head esitlust. Olime rõõmsad, et juba teist aastat järjest tuuakse võidukarikas Haanjasse. Möödunud aastal võitsid Endla ja Juhan.
Põnev robootikapäev lõppes õhtul tordisöömisega.
Aitäh õpetaja Alarile ja laste vanematele, kes võistlejatele toeks olid!
SAMSUNG CAMERA PICTURES

Õpetaja Anne Heier

Keskkonnahariduse programm “Minu elustiil ja selle mõju keskkonnale”

2. aprillil tuli meie kooli Diana Pungar, kes viis läbi koolituse “Minu elustiil ja selle mõju keskkonnale”. Selles programmis osalesid 8. ja 9. klassi õpilased. Meile räägiti, kui palju elekter, vesi ja meie olmejäätmed keskkonda mõjutavad ja kuidas me saaksime oma igapäevase tarbimisega keskkonnasõbralikumad olla. Me tegime ka grupitööd, kus meid pandi peredesse ja meil kõigil olid erineva pereliikmete arvuga pered ning kodud. Arutasime, kui keskkonnasõbralikud meie pered oma kodudes elades on.

Saime teada, kuidas olla  keskkonnasõbralikum ja kuidas elada säästlikumalt.

Kertu-Liis Ihats, 8. klass