Haanja Kooli direktori käskkirjad (oktoober- detsember 2019)

1.

Haanja                                                                         11. oktoober 2019 nr 8-6/9

Tunnustan kooli 75. juubeli aktusel tänukirjaga järgmisi Haanja Kooli töötajaid, kes on panustanud oma tööga üle 25 tööaasta kooli heaks:

 • Kersti Leit 47 a
 • Evi Lestberg 34 a
 • Anne Heier 29 a
 • Ülle Mõim 28 a
 • Tiia Perli 28 a

2.

Haanja                                                                   18. oktoober 2019 nr 2-8/6

1) Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest maakonna koolinoorte MV
murdmaajooksus 25.09.19 Õnnõlõim Vodile, Andrika-Anete Sokale, Marti
Kukele.

2) Avaldadn kiitust väga heade tulemuste eest maakonna koolinoorte MV
orienteerumises Veemäel 02.10.19 Märt Viidule III koht, Hugo Rüütlile III koht.

3) Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest  maakonna MV orienteerumises Rõuges 06.10.19 Märt Viidule I koht.

4) Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest vabariiklikul matkamängul Kundas 05.10.19 Katriine Mõttusele, Lisandra Jõgevale, Andrika-Anete Sokale, Õnnõlõim Vodile. Võistkondlik I koht.

Tänu treener Kadri Partsile.

3.

Haanja                                                                     7. november 2019 nr 2-8/7

Avaldan kiitust Liisbet Rõõmusoksale (parim lugeja) ja Kleer Vodile ilusa esinemise eest võru keeles ettelugemise võistlusel “Kullõ, ma loe sullõ!” 6. novembril 2019 Põlvas.

Tänu õpetaja Kersti Leidile

4.

Haanja                                                                    11. november 2019 a nr 2-8/8

Avaldan kiitust Võrus 9. novembril 2019 toimunud noorkotkaste ja kodutütarde kabe-malevõistlusel saavutatud tulemuste eest:

Kusti Järg – kabes I koht

Märt Viidu – males II koht

Tänu õpetaja Kadri Partsile.

5.

Haanja                                                                 29. november 2019 a nr 2-8/10

1) Vastavalt õppenõukogu otsusele, avaldan kiitust väga hea õppimise eest 2019/2020 õppeaasta I trimestril järgmistele õpilastele:

 1. Endla Sarik 1. kl
 2. Henri Rüütli 1. kl
 3. Kristjan Oliver Perend 1. kl
 4. Andero Sommer 2. kl
 5. Ron Enri Tšugurov 2. kl
 6. Erik Hendrik Liivat Uba 3. kl
 7. Ernst Jaak Liivat Uba 3. kl
 8. Mario Tiisler 3. kl
 9. Hugo Rüütli 5. kl
 10. Õnnelõim Vodi 5. kl
 11. Märt Viidu 5. kl
 12. Sanel Štein 9. kl
 13. Karl Markus Hannust 9. kl

2) Vastavalt õppenõukogu otsusele, avaldan kiitust hea õppimise eest 2019/2020 õppeaasta I trimestril järgmistele õpilastele:

 1. Lisandra Jõgeva 2. kl
 2. Märt Noormaa 2. kl
 3. Keidi Vaher 3. kl
 4. Thea Tintso 3. kl
 5. Täheli Noormaa 4. kl
 6. Johann Talis Utsal 4. kl
 7. Raimondo Jõgeva 5. kl
 8. Andrika-Anete Sok 5. kl
 9. Liisbet Rõõmusoks 5. kl
 10. Sädeli Säde 5. kl
 11. Kai Liis Kiviselg 6. kl
 12. Liisa Urb 6. kl
 13. Elo Sarik 6. kl
 14. Kleer Vodi 6. kl
 15. Kertu Vaher 6. kl
 16. Eleanora Rõõmusoks 8. kl
 17. Kadri Leies 8. kl
 18. Mattias Antsov 9. kl
 19. Kertu-Liis Ihats 9. kl
 20. Rachel Soo 9. kl
 21. Eva-Lotta Kuus 9. kl
 22. Kirke Lee Vodi 9. kl
 23. Aveli Valb 9. kl

6.      

Haanja                                                               17. detsember 2019 a nr 2-8/12

1) Avaldan kiitust Võru Kandles 12. detsembril 2019 tunnustatud noorkotkastele ja kodutütardele ning nende juhendajale:

Katriine Mõttus – aktiivne kodutütar;

Andrika-Anete Sok – aktiivne kodutütar;

Marti Kukk – aktiivne noorkotkas;

Janete Talo – aasta kodutütar 2019 nominent;

Rühmajuht Kadri Parts – aasta rühmavanem 2019 nominent.

Tänu rühmajuht Kadri Partsile.

 

7.

Haanja                                                               19. detsember 2019 nr 8-6/34


Avaldan kiitust Haanja Kooli õpetaja Alar Voometsale BCS Koolituse poolt saadud tunnustuse “Silmapaistev IT-valdkonna koolitaja üldhariduses” eest 18.12.2019.

Haanja Kooli direktori käskkirjad (mai 2019)

 • 1. Avaldan kiitust ilusa esinemise eest J. Jaigi nimelisel võru keeles jutustamise päeval 9. mail 2019 Sännas Märt Viidule (I koht) ja Liisbet Rõõmusoksale.

2. Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest võrukeelsete kirjatööde “Mino Võromaa 32” võistlusel Katriine Mõttusele (I koht), Aveli Valbile (II koht + eripreemia), Liisbet Rõõmusoksale (III-IV koht), Märt Viidule (eripreemia) ja Kai Liis Kiviseljale (eripreemia).

Tänu õpetaja Kersti Leidile.

 • 1. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest Lisandra Jõgevale Tartu Mänguasjamuuseumi joonistusvõistlusel „Minu mänguasjamuuseum“ (auhinnakategoorias „Parim koolilapsest nukukujutaja“).

Tänu õpetaja Malle Truijale.

Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/34

K Ä S K K I R I

Haanja                                                                                              25. aprill 2019 a nr 2-8/34

1. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest nooremate NK/KT jüripäeva matkamängul
Andrika-Anete Sokale, Katriine Mõttusele, Ketli Saksale ja Lisandra Jõgevale.
2. Avaldan kiitust hea tulemuse eest Marti Kukele, Johann Talis Utsalile, Juss
Kristjan Kiviseljale ja Märt Viidule.

Alus: Võistluse protokoll 18.04.2019

Tänu rühmajuht Kadri Partsile.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/33

K Ä S K K I R I

Haanja                                                          25. aprill 2019 a nr 2-8/33

 

1. Avaldan kiitust Tapal üleriigilisel etluskonkursil “Ellen Niiduga Midrimaal” 1.-3. klasside arvestuses eriauhinna pälvinud Ernst Jaak Liivat Ubale.

 

Alus: Etlusvõistluse protokoll 23.04.2019

 

Tänu õpetaja Anne Heierile.

 

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/32

K Ä S K K I R I

Haanja                                                                 18. aprill 2019 a nr 2-8/32

 1. Avaldan kiitust hea tulemuse eest üleriigilisel matemaatikavõistlusel Matetalgud Erik Hendrik Liivat Ubale, Ernst Jaak Liivat Ubale ja Thea Tintsole.

Alus: Võistluse protokoll 12.04.2019.

Tänu õpetaja Anne Heierile.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/31

K Ä S K K I R I

Haanja                                                            18. aprill 2019 a nr 2-8/31

 1. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest inimeseõpetuse veebiolümpiaadil Mattias Antsovile ja Ketli Saksale.
 2. Avaldan kiitust hea tulemuse eest inimeseõpetuse veebiolümpiaadil Katriine Mõttusele, Kleer Vodile, Adeele Valbile, Eleanora Rõõmusoksale ja Sanel Šteinile.

Alus: Veebiolümpiaadi protokoll TÜ Teaduskooli lehel.

Tänu õpetaja Kersti Aasale.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/30

K Ä S K K I R I

Haanja                                                                17. aprill 2019 a nr 2-8/30

 1. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest matemaatikavõistlusel Känguru järgmistele õpilastele:
  1.-2. klasside arvestuses – Erik Hendrik Liivat Uba (kooli parim tulemus, 16. koht 6179 osavõtja seas), Ron Enri Tšugurov;
  3.-4. klasside arvestuses – Märt Viidu (51. koht 6512 osavõtja seas), Hugo Rüütli;
  5.-6. klasside arvestuses – Kertu Vaher, Kert Lestberg;
  7.-8. klasside arvestuses – Sanel Štein.
 2. Avaldan kiitust hea tulemuse eest matemaatikavõistlusel Känguru järgmistele õpilastele:
  1.-2. klasside arvestuses – Ernst Jaak Liivat Uba, Keidi Vaher;
  3.-4. klasside arvestuses – Johann Talis Utsal;
  5.-6. klasside arvestuses – Elo Sarik, Katriine Mõttus, Ketli Saks;
  7.-8. klasside arvestuses – Karl-Markus Hannust, Eleanora Rõõmusoks;
 3. klassi arvestuses – Merli Mari Utsal.

Alus: Matemaatikavõistluse Känguru protokoll TÜ Teaduskooli lehel.

Tänu õpetaja Anne Heierile, Malle Truijale, Ülle Rumvoltile ja Ülle Mõimele.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor