Haanja Kooli direktori käskkirjad (oktoober – detsember 2020)

1.

Haanjas                                                                      15. oktoober 2020. a nr 2-8/2

1. Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest Võru maakonna noorkotkaste ja kodutütarde orienteerumisvõistlusel 14. oktoobril 2020 Umbsaares järgmistele õpilastele:

Märt Viidu I koht

Hugo Rüütli II koht

Katriine Mõttus IV koht

Haanja rühm –  üldarvestuses I koht.

2. Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest Võrumaa koolinoorte orienteerumise meistrivõistlustel 14. oktoobril 2020 Umbsaares järgmistele õpilastele:

Märt Viidu II koht

Mati Kukk I koht

Katriine Mõttus III koht

Andrika-Anete Sok ja Sädeli Säde (paaris) II koht

Alus: võistluste protokoll

Tänu rühmajuht Kadri Partsile.

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

2.

Haanjas                                                                      16. november 2020. a nr 2-8/8

Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest 14. novembril Võrus toimunud noorkotkaste ja kodutütarde kabe- ja malevõistlusel järgmistele õpilastele:

Täheli Noormaa – I koht males

Lisandra Jõgeva – III koht kabes

Rühmadevaheline võistlus kabes – II koht (Andrika-Anete Sok, Lisandra Jõgeva, Marti Kukk, ja Kusti Järg)

Rühmadevaheline võistlus males – IV koht (Märt Viidu, Täheli Noormaa, Sädeli Säde ja Hugo Rüütli)

Alus: võistluste protokoll 15.11.2020.

Tänu rühmajuht Kadri Partsile.

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

3.

Haanja                                                                       30. november 2020 a nr 2-8/10

1. Vastavalt õppenõukogu otsusele, avaldan kiitust väga hea õppimise ja käitumise eest 2020/2021 õppeaasta I trimestril järgmistele õpilastele:

 1. Ebe Vodi
 2. Luise Maria Perend
 3. Pihla Viidu
 4. Robin Rõõmusoks
 5. Endla Sarik
 6. Henri Rüütli
 7. Kristjan Oliver Perend 
 8. Ron Enri Tšugurov
 9. Erik Hendrik Liivat Uba
 10. Ernst Jaak Liivat Uba
 11. Märt Viidu
 12. Õnnõlõim Vodi
 13. Mario Tiisler

2. Vastavalt õppenõukogu otsusele, avaldan kiitust hea õppimise ja käitumise eest 2020/2021 õppeaasta I trimestril järgmistele õpilastele:

 1. Aksel Ruus
 2. Kevin Linder
 3. Rauli Kukk
 4. Jako Samm
 5. Andero Sommer
 6. Lisandra Jõgeva
 7. Marten Mäeots
 8. Märt Noormaa
 9. Timmu Tintso
 10. Keidi Vaher
 11. Thea Tintso
 12. Johann Talis Utsal
 13. Andrika-Anete Sok
 14. Sädeli Säde
 15. Hugo Rüütli
 16. Liisbet Rõõmusoks
 17. Raimondo Jõgeva
 18. Elo Sarik
 19. Kai Liis Kiviselg
 20. Kertu Vaher
 21. Kleer Vodi
 22. Liisa Urb
 23. Kert Lestberg
 24. Eleanora Rõõmusoks

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

Haanja Kooli direktori käskkirjad (jaanuar-juuni 2020)

1.

Haanja                                                                28. jaanuar 2020 a nr 2-8/13

1. Avaldan kiitust Mattias Antsovile hea tulemuse eest emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus 24. jaanuaril 2020.

Tänu õpetaja Kersti Leidile

Alus: emakeeleolümpiaadi protokoll.

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

 

2.

Haanja                                                             03. veebruar 2020 a nr 2-8/15

 1. Avaldan kiitust tubli esinemise eest maakondlikul Nuputa võistlusel Võrus, 30.01.2020 järgmistele Haanja kooli õpilastele:

Märt Viidu

Hugo Rüütli

Õnnõlõim Vodi

Kertu Vaher

Tänu õpetaja Ülle Mõimele

Alus: Nuputa võistluse protokoll.

 

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

 

3.

Haanja                                                                  4. veebruar 2020 a nr 2-8/15

1. Avaldan kiitust Elo Sarikule väga hea tulemuse eest (3.koht) ja Kai Liis Kiviseljale
tubli esinemise eest bioloogia olümpiaadil Võrus, 1.02.2020.

Tänu õpetaja Leelo Viidule

Alus: bioloogia olümpiaadi protokoll 1.02.2020.

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

 

4.

Haanja                                                               6. veebruar 2020 a nr 2-8/16

1. Avaldan kiitust Mattias Antsovile tubli esinemise eest matemaatikaolümpiaadi
piirkonnavoorus, mis toimus 05. veebruaril 2020 Võrus.

Tänu õpetaja Ülle Mõimele

Alus: matemaatikaolümpiaadi protokoll.

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

 

5.

Haanja                                                          12. veebruar 2020 a nr 2-8/17

1. Avaldan kiitust väga tubli esinemise eest maakondlikul ajaloo-olümpiaadil Võrus, .
.2020 järgmistele Haanja kooli õpilastele:
Elo Sarik
Kleer Vodi
Mattias Antsov

Tänu õpetaja Kersti Aasale

Alus: ajaloo-olümpiaadi protokoll.

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

 

6.

Haanja                                                         18. veebruar 2020 a nr 2-8/18

1. Avaldan kiitust Eleanora Rõõmusoksale tubli esinemise eest maakondlikul
geograafiaolümpiaadil Antslas.

Tänu õpetaja Leelo Viidule

Alus: geograafiaolümpiaadi protokoll 18.02.2020.

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

 

7.

Haanja                                                       20. veebruar 2020 a nr 2-8/19

1.Avaldan kiitust tubli esinemise eest maakondlikus inglise keele viktoriinis 6.02.2020
Võrus järgmistele Haanja kooli õpilastele:

Liisa Urb, Kertu Vaher, Elo Sarik

Tänu õpetaja Merilin Vavilovale

Alus:. inglise keele 6.klassi viktoriini protokoll 6.02.2020 Võru Kesklinna Koolis

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

 

8.

Haanja                                                             21. veebruar 2020 nr 2-8/21

1. Avaldan kiitust Eesti Vabariigi 102. iseseisvuspäeva puhul järgmistele Haanja Kooli
õpilastele:
1. klass Kristjan Oliver Perend
2. klass Ron Enri Tšugurov
3. klass Ernst Jaak Liivat Uba
Juss Kristjan Kiviselg
4. klass Johann Talis Utsal
5. klass Märt Viidu
6. klass Kleer Vodi
8. klass Eleanora Rõõmusoks
9. klass Aveli Valb
Mattias Antsov

2. Avaldan kiitust Eesti Vabariigi 102. iseseisvuspäeva puhul järgmistele Haanja Kooli
töötajatele:
Õpetaja Kersti Aasa
Õpetaja Alar Voomets
Lasteaiaõpetaja Anneli Kõva
Lasteaiaõpetaja Tiiu Salumets
Lasteaiaõpetaja Ülle Mölder
Peakokk Ülle Haili

Alus: Õpilaste, kooli töötajate ja kodanike tunnustamise kord Haanja Koolis (pkt 6).

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

 

9.

Haanja 6. märts 2020 a nr 2-8/23

1. Avaldan kiitust Kleer Vodile, Eleanora Rõõmusoksale ja Kadri Leiesele väga hea tulemuse eest (I koht) Vana-Võromaa teemalisel mälumängul 4. märtsil 2020 Võrus.

Tänu õpetaja Kersti Leidile.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

 

10.

Haanja 10. märts 2020 a nr 2-8/25

1. Avaldan kiitust matemaatikaolümpiaadi piirkonnavooru (06.03.2020 Urvastes) tulemuste eest järgmistele õpilastele:
a) Väga hea tulemuse eest 5. klassi õpilasele, Märt Viidule – 2. koht.
b) Hea tulemuse eest 5. klassi õpilasele Õnnõlõim Vodile.

Tänu õpetaja Ülle Mõimele

Alus: matemaatikaolümpiaadi protokoll.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

 

11.

Haanja 8. aprill 2020 a nr 2-8/26

1. Avaldan kiitust eduka osalemise eest üleriigilises matemaatika võistlusmängus „Matetalgud“ järgmistele õpilastele:
Endla Sarik
Andero Sommer
Ernst Jaak Liivat Uba
Erik Hendrik Liivat Uba

Tänu õpetaja Anne Heierile.

Aluseks: Matetalgud protokoll.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

 

12.

Haanja 17. aprill 2020 a nr 2-8/27

1. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest üleriigilises RMK Metsaviktoriinis järgmistele õpilastele (1.-4. klasside arvestuses):
3b klass – Andero Sommer, Ernst Jaak Liivat Uba, Erik Hendrik Liivat Uba,
Aviola Valb


2. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest üleriigilises RMK Metsaviktoriinis järgmistele õpilastele (5.-9. klasside arvestuses):
5. klass – Hugo Rüütli, Märt Viidu, Õnnõlõim Vodi
9. klass – Rahel Soo, Sanel Štein

3. Avaldan kiitust hea tulemuse eest üleriigilises RMK Metsaviktoriinis järgmistele
õpilastele (5.-9. klasside arvestuses):
5. klass – Kristina Lestberg
7. klass – Rasmus Hein
8. klass – Eleanora Rõõmusoks, Kadri Leies
9. klass – Karl Markus Hannust, Aveli Valb

Tänu õpetaja Anne Heierile, Evi Lestbergile ja Leelo Viidule.

Aluseks: RMK Metsaviktoriini protokoll.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

 

13.

Haanja 29. aprill 2020 a nr 2-8/28

 1. Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest võrukeelsete kirjatööde “Mino Võromaa” 33. võistlusel järgmistele õpilastele:

Aveli Valb (2. koht)
Liisbet Rõõmusoks (3.-4. koht)
Hugo Rüütli (3.-4. koht)
Kleer Vodi (tarkusõpreemiä)
Märt Viidu (vällämõtõlusõpreemia)

Alus: žürii otsus

Tänu õpetaja Kersti Leidile.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

Haanja Kooli direktori käskkirjad (oktoober- detsember 2019)

1.

Haanja                                                                         11. oktoober 2019 nr 8-6/9

Tunnustan kooli 75. juubeli aktusel tänukirjaga järgmisi Haanja Kooli töötajaid, kes on panustanud oma tööga üle 25 tööaasta kooli heaks:

 • Kersti Leit 47 a
 • Evi Lestberg 34 a
 • Anne Heier 29 a
 • Ülle Mõim 28 a
 • Tiia Perli 28 a

2.

Haanja                                                                   18. oktoober 2019 nr 2-8/6

1) Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest maakonna koolinoorte MV
murdmaajooksus 25.09.19 Õnnõlõim Vodile, Andrika-Anete Sokale, Marti
Kukele.

2) Avaldadn kiitust väga heade tulemuste eest maakonna koolinoorte MV
orienteerumises Veemäel 02.10.19 Märt Viidule III koht, Hugo Rüütlile III koht.

3) Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest  maakonna MV orienteerumises Rõuges 06.10.19 Märt Viidule I koht.

4) Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest vabariiklikul matkamängul Kundas 05.10.19 Katriine Mõttusele, Lisandra Jõgevale, Andrika-Anete Sokale, Õnnõlõim Vodile. Võistkondlik I koht.

Tänu treener Kadri Partsile.

3.

Haanja                                                                     7. november 2019 nr 2-8/7

Avaldan kiitust Liisbet Rõõmusoksale (parim lugeja) ja Kleer Vodile ilusa esinemise eest võru keeles ettelugemise võistlusel “Kullõ, ma loe sullõ!” 6. novembril 2019 Põlvas.

Tänu õpetaja Kersti Leidile

4.

Haanja                                                                    11. november 2019 a nr 2-8/8

Avaldan kiitust Võrus 9. novembril 2019 toimunud noorkotkaste ja kodutütarde kabe-malevõistlusel saavutatud tulemuste eest:

Kusti Järg – kabes I koht

Märt Viidu – males II koht

Tänu õpetaja Kadri Partsile.

5.

Haanja                                                                 29. november 2019 a nr 2-8/10

1) Vastavalt õppenõukogu otsusele, avaldan kiitust väga hea õppimise eest 2019/2020 õppeaasta I trimestril järgmistele õpilastele:

 1. Endla Sarik 1. kl
 2. Henri Rüütli 1. kl
 3. Kristjan Oliver Perend 1. kl
 4. Andero Sommer 2. kl
 5. Ron Enri Tšugurov 2. kl
 6. Erik Hendrik Liivat Uba 3. kl
 7. Ernst Jaak Liivat Uba 3. kl
 8. Mario Tiisler 3. kl
 9. Hugo Rüütli 5. kl
 10. Õnnelõim Vodi 5. kl
 11. Märt Viidu 5. kl
 12. Sanel Štein 9. kl
 13. Karl Markus Hannust 9. kl

2) Vastavalt õppenõukogu otsusele, avaldan kiitust hea õppimise eest 2019/2020 õppeaasta I trimestril järgmistele õpilastele:

 1. Lisandra Jõgeva 2. kl
 2. Märt Noormaa 2. kl
 3. Keidi Vaher 3. kl
 4. Thea Tintso 3. kl
 5. Täheli Noormaa 4. kl
 6. Johann Talis Utsal 4. kl
 7. Raimondo Jõgeva 5. kl
 8. Andrika-Anete Sok 5. kl
 9. Liisbet Rõõmusoks 5. kl
 10. Sädeli Säde 5. kl
 11. Kai Liis Kiviselg 6. kl
 12. Liisa Urb 6. kl
 13. Elo Sarik 6. kl
 14. Kleer Vodi 6. kl
 15. Kertu Vaher 6. kl
 16. Eleanora Rõõmusoks 8. kl
 17. Kadri Leies 8. kl
 18. Mattias Antsov 9. kl
 19. Kertu-Liis Ihats 9. kl
 20. Rachel Soo 9. kl
 21. Eva-Lotta Kuus 9. kl
 22. Kirke Lee Vodi 9. kl
 23. Aveli Valb 9. kl

6.      

Haanja                                                               17. detsember 2019 a nr 2-8/12

1) Avaldan kiitust Võru Kandles 12. detsembril 2019 tunnustatud noorkotkastele ja kodutütardele ning nende juhendajale:

Katriine Mõttus – aktiivne kodutütar;

Andrika-Anete Sok – aktiivne kodutütar;

Marti Kukk – aktiivne noorkotkas;

Janete Talo – aasta kodutütar 2019 nominent;

Rühmajuht Kadri Parts – aasta rühmavanem 2019 nominent.

Tänu rühmajuht Kadri Partsile.

 

7.

Haanja                                                               19. detsember 2019 nr 8-6/34


Avaldan kiitust Haanja Kooli õpetaja Alar Voometsale BCS Koolituse poolt saadud tunnustuse “Silmapaistev IT-valdkonna koolitaja üldhariduses” eest 18.12.2019.

Haanja Kooli direktori käskkirjad (mai 2019)

 • 1. Avaldan kiitust ilusa esinemise eest J. Jaigi nimelisel võru keeles jutustamise päeval 9. mail 2019 Sännas Märt Viidule (I koht) ja Liisbet Rõõmusoksale.

2. Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest võrukeelsete kirjatööde “Mino Võromaa 32” võistlusel Katriine Mõttusele (I koht), Aveli Valbile (II koht + eripreemia), Liisbet Rõõmusoksale (III-IV koht), Märt Viidule (eripreemia) ja Kai Liis Kiviseljale (eripreemia).

Tänu õpetaja Kersti Leidile.

 • 1. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest Lisandra Jõgevale Tartu Mänguasjamuuseumi joonistusvõistlusel „Minu mänguasjamuuseum“ (auhinnakategoorias „Parim koolilapsest nukukujutaja“).

Tänu õpetaja Malle Truijale.

Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/34

K Ä S K K I R I

Haanja                                                                                              25. aprill 2019 a nr 2-8/34

1. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest nooremate NK/KT jüripäeva matkamängul
Andrika-Anete Sokale, Katriine Mõttusele, Ketli Saksale ja Lisandra Jõgevale.
2. Avaldan kiitust hea tulemuse eest Marti Kukele, Johann Talis Utsalile, Juss
Kristjan Kiviseljale ja Märt Viidule.

Alus: Võistluse protokoll 18.04.2019

Tänu rühmajuht Kadri Partsile.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/33

K Ä S K K I R I

Haanja                                                          25. aprill 2019 a nr 2-8/33

 

1. Avaldan kiitust Tapal üleriigilisel etluskonkursil “Ellen Niiduga Midrimaal” 1.-3. klasside arvestuses eriauhinna pälvinud Ernst Jaak Liivat Ubale.

 

Alus: Etlusvõistluse protokoll 23.04.2019

 

Tänu õpetaja Anne Heierile.

 

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/32

K Ä S K K I R I

Haanja                                                                 18. aprill 2019 a nr 2-8/32

 1. Avaldan kiitust hea tulemuse eest üleriigilisel matemaatikavõistlusel Matetalgud Erik Hendrik Liivat Ubale, Ernst Jaak Liivat Ubale ja Thea Tintsole.

Alus: Võistluse protokoll 12.04.2019.

Tänu õpetaja Anne Heierile.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/31

K Ä S K K I R I

Haanja                                                            18. aprill 2019 a nr 2-8/31

 1. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest inimeseõpetuse veebiolümpiaadil Mattias Antsovile ja Ketli Saksale.
 2. Avaldan kiitust hea tulemuse eest inimeseõpetuse veebiolümpiaadil Katriine Mõttusele, Kleer Vodile, Adeele Valbile, Eleanora Rõõmusoksale ja Sanel Šteinile.

Alus: Veebiolümpiaadi protokoll TÜ Teaduskooli lehel.

Tänu õpetaja Kersti Aasale.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/30

K Ä S K K I R I

Haanja                                                                17. aprill 2019 a nr 2-8/30

 1. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest matemaatikavõistlusel Känguru järgmistele õpilastele:
  1.-2. klasside arvestuses – Erik Hendrik Liivat Uba (kooli parim tulemus, 16. koht 6179 osavõtja seas), Ron Enri Tšugurov;
  3.-4. klasside arvestuses – Märt Viidu (51. koht 6512 osavõtja seas), Hugo Rüütli;
  5.-6. klasside arvestuses – Kertu Vaher, Kert Lestberg;
  7.-8. klasside arvestuses – Sanel Štein.
 2. Avaldan kiitust hea tulemuse eest matemaatikavõistlusel Känguru järgmistele õpilastele:
  1.-2. klasside arvestuses – Ernst Jaak Liivat Uba, Keidi Vaher;
  3.-4. klasside arvestuses – Johann Talis Utsal;
  5.-6. klasside arvestuses – Elo Sarik, Katriine Mõttus, Ketli Saks;
  7.-8. klasside arvestuses – Karl-Markus Hannust, Eleanora Rõõmusoks;
 3. klassi arvestuses – Merli Mari Utsal.

Alus: Matemaatikavõistluse Känguru protokoll TÜ Teaduskooli lehel.

Tänu õpetaja Anne Heierile, Malle Truijale, Ülle Rumvoltile ja Ülle Mõimele.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/29

K Ä S K K I R I

Haanja                                                                 12. aprill 2019 a nr 2-8/29

 1. Avaldan kiitust Ernst Jaak Liivat Ubale etlusvõistluse “Ellen Niiduga Midrimaal” Võru maakonna eelvoorus pälvitud laureaaditiitli eest nooremas vanuserühmas (1.-3. klass). Ernst esindab Võru maakonda vabariiklikus voorus 23.04.19 Tapal.

Alus: Etlusvõistluse protokoll 10.04.2019

Tänu õpetaja Anne Heierile.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor