Võru maakonna laulu- ja tantsupidu

14. mail toimus Kubija vabaõhulaval Võru maakonna laulu- ja tantsupidu „Pidu meie õuel“, kus osales meie koolist 13 laulutsõõri laululast. 

Oli tore üle mitme aasta taas meie laululapsi suurel laval koos teiste maakonna koolide lastega esinemas näha. Vahepealsed koroona-aastad tõmbasid suurtele pidudele piduri peale. 

Oli pisut hirm ilma pärast, kuna see ei tõotanud prognooside kohaselt midagi head, aga õnneks taevataat hoidis meid. Saime vaid pisut vihma, kusjuures tihedam sadu langes ajale, mil meie laululapsed laulukaare varju all esinesid. Nende ettekandes kõlasid tuntud „Entel-tenteli“ lood „Võilill“, „Tige tikker“ ja „Jänku jenka“. Erilise lustiga lauldi „Tige tikker“ laulu.  

Eks meie kannatus pandi ka proovile, sest esinemisjärje ootamine on tüütu. Õnneks on olemas sõbrad, kellega neil hetkil sai mängida või lihtsalt hängida, aga pisut teiste esinemistki vaadata. 

Oli üks tegus ja lõbus õhtupoolik. Alustasime proovidega poole kolme paiku ja pidasime peo lõpuni, kella üheksani  vastu. 

Aitäh laulutsõõri laululapsed ja juhendaja Anu! 

Päeva muljed pani kirja õpetaja Anne Heier

Rohkem pilte vaata siit

Artur Adsoni nimeline luulelugemispäev

12. mail toimus Sännas Artur Adsoni nimeline võrukeelse luule lugemise päev. Seekord juba 20. korda! 

Meie koolist käisid luulepäeval Robin ja Liisbet Rõõmusoks, kes esitasid oma ema kirjutatud luuletuse „Mõtsik mõtõlus“. Kokku oli 21 etteastet. Esinemist hindasid kuulajad, kelle antud häälte põhjal selgus paremusjärjestus. Robin ja Liisbet said III koha, mis on väga hea tulemus.

Aitäh Triin Rõõmusoksale, kes esinejatele ilusa luuletuse kirjutas!

Kersti Leit, võru keele õpetaja 

Itaaliast kogutud tarkus

Erasmus+ projekti raames toimus 18.- 23. aprillini Itaalias rahvusvaheline õpetajakoolitus, millel osalesid õpetajad Anne Heier ja Alar Voomets.

Koolitus kandis nimetust „Social media in the classroom“ („Sotsiaalmeedia klassiruumis“) ning õppejõuks oli särav itaallane Riccardo Manni. Õppetöö toimus vanas väärikas hoones Firenze vanalinna südames, kus vaid jalutuskäigu kaugusel asusid linna tähtsaimad ehitised nagu Santa Maria del Fiore katedraal ja Santa Croce kirik. Üks osa õppetööst hõlmaski paikkonna kultuuriväärtuste ja traditsioonide tutvustamist. Meeleolukaks kujunes väljasõit veinimõisasse. 

Õppetöö käigus tutvusime erinevate rakenduste ja sotsiaalmeedia platvormidega: Padlet, Twitch , OBS, GooseChase, ClassDojo, Quizlet ja Nearpod. Teoreetiliste teadmiste omandamisele järgnes alati praktiline tegevus gruppides. Töö gruppides lähendas meid. Koolitusel olid peale meie veel õpetajad Saksamaalt, Leedust ja Hondurasest. Vesteldes sotsiaalmeedia plussidest ja miinustest, olid teemad riigiti väga sarnased. Ka ei saanud me üle ega ümber Ukraina teemast. Ukraina sõjapõgenikest laste kaasamine haridusellu oli kõneaineks nii Saksa kui Leedu kolleegidel. Samuti kohtas Firenze tänavatel liikudes pea igal sammul sõjavastaseid lipukesi ja loosungeid.  

Itaalias oldud õppenädal pakkus hulgaliselt teadmisi, mida on võimalik õppetöös rakendada, aga samavõrd ka silmaringi laiendavaid kultuurielamusi. Saades kokku erinevast kultuuriruumist tulnud kolleegidega, tõdesime, et on nii palju, mis meid ühendab.

Aitäh projekti juhile Leelo Viidule, kes meile selle õppereisi kättesaadavaks tegi!

Õpetajad Anne Heier ja Alar Voomets 

Rohkem pilte vaata siit

Kevaddisko

14. aprillil korraldas meie kooli õpilasesindus kevaddisko. Nagu eelmisel diskol, oli ka nüüd fotonurk, kus soovijad pilte tegid. Kõik olid toonud ka snäkke snäkilaua jaoks. Me sõime, tantsisime, mängisime ja lihtsalt veetsime aega. Lõbus pidu oli!

Liisa Urb, 8. kl

Õpilaste teadusfestival 2022

Õpilaste teadusfestival on kevaditi toimuv suursündmus, millega tähistatakse teadust ja noori teaduses. Festivalil leiab aset õpilaste teadustööde riikliku konkursi teine voor ning parimate posterettekannetega on võimalik kohapeal tutvuda. Lisaks on võimalus osa võtta mitmesugustest töötubadest ning kuulata loenguid või vaadata teadusetendusi. Festival toimub kokku kahel päeval. Sel aastal toimus see 12.-13. aprillil Eesti Rahva Muuseumis. Festivali külastus oli kõigile tasuta ning priiks oli tehtud ka kogu muuseumi külastus.

Õpetajad Kadri Juhanson ja Alar Voomets käisid sel aastal kohapeal asja uurimas. Festivalil osalesid ka Võru maakonna tublid noored. Sel aastal oli oma tööd tutvustamas Haanja kooli vilistlane, nüüd Võru Gümnaasiumi 12. klassis õppiv Sirlen Vodi. Tema töö kandis pealkirja „Vodi pere pärimuslood“. Võru maakonnast olid esindatud veel Parksepa Keskkool ning Kääpa Põhikool.

Päev festivalil möödus kiiresti ja põnevalt. Saime infot huvitavate uurimistööde kohta, vaatasime teadusetendust ning kuulasime põnevaid loenguid, külastasime ERMi püsinäitusi ning kiikasime ka üle tee tagurpidi majja. Loodame järgnevatel aastatel viia ka oma kooli õpilasi nii festivalile kuulajaks/vaatajaks kui innustada neid teadustööde konkursist osa võtma. Võita võib päris uhkeid auhindu!

Täpsemat infot teadusfestivali kohta võib lugeda siit https://www.miks.ee/teadusfestival

Õpetajad Kadri Juhanson ja Alar Voomets

Loov õppimine ja õpetamine

Järjekorras juba kolmas Erasmus+ projekti raames toimunud õpiränne toimus 20.- 27. märtsini. Sel korral oli sihtpunktiks Barcelona ning osalesid õpetajad Leelo Viidu ja Kerli Perend.

Koolitajaks oli psühholoog ja kunstiterapeut Marta Mandolini ning koolituse pealkiri “Konfliktide haldamine, emotsionaalne intelligentsus ja kiusamise ennetamine”. Kohtumised toimusid kaunis Barcelona kesklinnas ajaloolises ja audentselt säilinud hoones. Lisaks koolitusteemadele oli oluliseks osaks ka tutvumine kohaliku kultuuri ja kunstiga. Sissejuhatuseks jagatigi rohkelt soovitusi, mis kohti kindlasti külastama “peab”. 

Peamised teemad, millega tutvuti, olid positiivne õppimine, ümbritseva keskkonna ja suhete mõju õppimisele, konflikti olemus ja erinevad võimalused nende lahendamiseks, kompromissi võimalused, inimese emotsioonid ja nende mõistmine, mina-sõnumid, sissejuhatus kohaloleku teooriasse, kiusamine ja selle ennetamine. Kogu koolitus oli üles ehitatud praktilistele tegevustele ja erinevate olukordade ning võimaluste läbimängimisele. Iga osaleja õppis kõige selle kaudu ilmselt ka ennast paremini tundma. Päev päeva järel olid vestlused sügavamad ja tihti üsna tõsistel teemadel. Palju oli grupitööd, mille käigus õppisime paremini tundma kolleege Prantsusmaalt, Makedooniast, Rumeeniast, Iirimaalt ja Kreekast. Saime teada erinevate riikide hariduskorraldusest, nende koolide rõõmudest ja muredest. Tõdesime nii mõnigi kord, et õpetajatöö murekohad on ikkagi üsna samad. 

Lisaks teooriale saime hulgaliselt häid ideid ja praktilisi ülesandeid, mida nii oma ainetundides kui ka klassijuhatajatöös kasutada. Mõtteisse jäid ka mitmed mõtteterad: “Enesekindel inimene julgeb abi küsida”, “Konfliktolukorras tee paus, hinga ja naerata”, “Pea meeles, et kool on mu teine kodu, kuid kodu on mu esimene kool”. Viimane tsitaat pärineb ühelt Hispaania koolimaja fassaadilt.

Mainimata ei saa jätta loomulikult kohalikku kultuuri ja kunsti. Nädala jooksul jõudsime külastada Güelli parki  ja Sagrada Familia kirikut – kahtlemata ühed Antoni Gaudi unustamatud ja omanäolisemad arhitektuurinäited. Lisaks sellele tehti ühel õhtul ringkäik väiksemas, kuid ajaloolisemas Barcelona linnaosas kohaliku, ääretult toreda ja vahetu noore giidi juhendamisel. Tore oli üksinda hulkuda kitsastel gooti-aegsetel tänavatel.

Nädala sisse mahtus küllaga uusi teadmisi, äratundmist, kogemusi, enesessevaatamist, uusi kontakte. Tulime tagasi heade mõtetega, mida rakendada nii õpilaste kui õpetajate hulgas, täis inspiratsiooni olla oma töös loovad, teha seda südamega ja näha lapsi läbi südamesilmade.

Õpetaja Kerli Perend

Teistmoodi koolipäev

25. märtsil oli Haanja Kooli õpilastel veidi teistmoodi koolipäev. Osa tunde viisid läbi külalisõpetajad Tartu Ülikooli muuseumist ja Transpordiametist. Igale kooliastmele toimus üks põnev külalistund. Külalistundide pikkus sõltus vanuseastmest. I kooliastme külalistund kestis 45 minutit, II ja III kooliastme külalistunnid 90 minutit. 

I kooliastme õpilastel oli suurepärane võimalus osa saada õppeprogrammist MAA ja II kooliastmel õppeprogrammist AJU. Mõlema vanuseastme  tegevused viis läbi Hullu Teadlase tegelaskuju kuraator Klaus-Peeter Ladva. Lapsed kordasid juba õpitut, said uusi teadmisi ning õpitut praktiliselt läbi proovida. Külalisõpetajal oli kaasas palju põnevaid ning näitlikke õppevahendeid. 

III kooliastmele toimus liiklusohustusalane koolitus  “Iga pidu saab ükskord läbi”, koolitajaks Kadri Kattai. Õpilased said teadmisi turvalise liiklemise kohta, toimusid rühmatööd ja praktilised harjutused. 

Liina Aan, Haanja kooli õppejuht

Õuesõpe muudab koolielu mõnusamaks

Lubatud vihmasaju asemel tervitas meid 14. märtsi hommikul päike. Seadsime end Lissaboni lennujaama poole, et jõuda õigeks ajaks kohtumispaika. Ees ootasid meie entusiastlikud ja kogenud õuesõppe koolitajad Tšehhist – Petra Koppova ja Dusan Bartunek. Pisut ootamist ja “lend” cabrio bussiga sihtpunkti võis alata. 

Juba esimesed hetked bussis andsid mõista, et tulemas on eriline ja seiklusterohke õppenädal. Kiireks sisseelamiseks asusime esimest ülesannet lahendama juba tee peal:  silmitse ookeani, hinga, mõtiskle ja kogune “melonasse” e ringi tervituseks ja enda tutvustamiseks. Melonast sai uus sõna meie sõnavaras. Ilma selleta ei alanud ükski ühine päev ega tegevus. Selgus, et kohale oli tulnud 15 õpetajat seitsmest Euroopa riigist, kõigil ühine eesmärk: mõista õuesõppe juhtimise protsesse ja selle võimalusi rakendamiseks igas ainetunnis. Esindatud olid Rootsi, Läti, Kreeka, Hispaania, Horvaatia, Belgia ja Eesti õpetajad.

Olgu siinkohal ära öeldud, et koolitus Taking Groups Out of Doors toimus Erasmus+ programmi raames Euroopa Liidu kaasrahastamisega. Haanja koolist osalesid õpetajad Evelin Meldre ja Paavo Rüütli.

Meie baasiks oli Euroopa esimene läänepoolseim hotell Muchaxo Atlandi ookeani kaldal. Kaunid loodusvaated, mäed, lainete müha, vihm, päike, tuul, vaatamisväärsused, Euroopa läänepoolseim tipp Cabo da Roca, hommikust õhtuni kestev kogemuslik õppimine ja toredad vahejuhtumid saatsid meid viis pikka päeva. 

Eelnev teadlik õuesõppe kogemus oli vaid Rootsi õpetajatel. Kõigi teiste osalejate jaoks olid need esimesed sammud põnevasse valdkonda haridusmaastikul. Uute teadmiste ja kogemuste hulka kuuluvad nüüd õuesõppe protsesside paindlik juhtimine, looduskeskkonna kasutamine õpikeskkonnana, kogemusliku õppimise metoodika ja refleksioon, riskide juhtimine, erinevate ainealaste teadmiste omandamine läbi mitmekülgsete meeskonnamängude, ülesannete lahendamiste ja grupitööde. Oluline osa on kindlasti iga osaleja isikliku kogemuse väärtustamisel. 

Mitmed väärarusaamad, et õuesõpe ei sobi põhiainete tundide läbiviimiseks või soodustab õpilaste keskendumise hajumist või pole tõsiselt võetav, lükati ümber kohe esimesel päeval. Erinevate ülesannete lahendamine nõudis tõsist keskendumist, tähelepanu koondamist, kaasasolemist, ka sügavamat mõtisklemist. Osalenud õpetajad pidasid seda kogemuseks, mida tasub tõsiselt oma koolides rakendada. 

Dusani ja Petra 20-aastane kogemus oli nähtav ja kogetav igal hetkel, seda nii õuesõppe teoreetilisi kui ka praktilisi ülesandeid silmas pidades. Kui esimesel päeval võis märgata grupis ettevaatlikkust, piiride kompamist, keelebarjäärist tingitud ebakindlust, rahvuste järgi väiksematesse gruppidesse koondumist, siis iga järgneva päeva ja ülesande lahendamisega õppijate usaldus koolitajate ja teiste osalejate vastu kasvas. Jälgimisest ja ettevaatlikkusest sai emotsionaalne kaasatus ja avatus, ebamugavaid olukordi vürtsitati huumori ja kirevate lugudega. Usaldus grupis kasvas niivõrd, et ülesannete lahendamisel ei keskendutud mitte vigade vältimisele, vaid sügavalt õppimisele ja kaasatusele. Ja teada ju on, et ei eksi ainult need, kes ei õpi ega katseta uusi asju. Juhendajate analüüs oli toetav ja julgustav protsess, mis lõi põneva ootuse uue väljakutse lahendamiseks. Koolituse lõppedes oli päriselt kahju hüvasti jätta.

Üks tore näide grupijuhtimisest. Ootame õhtusööki. Dusan teatab, et täna ootab gruppi üllatus, aga igaks juhuks palub mitte väga erutuda, sest Portugalis ei tea kunagi, kuidas asjad täpsemalt lähevad. Lõpuks tuleb oodatud üllatus – küpsetatud kaheksajalg. Tundub, et kõik on korras, aga ikka veel ei julge Dusan rõõmustada. Serveerimise ajal palub ta end viimaseks jätta, igaks juhuks. Ja siis see juhtubki – üks kaheksajalg on puudu. Ja ilma jääb kes? Ikka grupijuht. Mis siis juhtus? Nimelt oli grupis kaks veganit, aga selgus, et üks neist ikkagi kaheksajalga sööb. Nii tuli Dusanil leppida taimetoiduga, mis polnud sugugi tema maitse järgi. Ei mingit ärritust, pahameelt, vaidlemist. Lugupidavalt ja alandlikult leppis ta olukorraga. Tegelikult oskas ta ka selle huumoriga lahendada. Ega me teda päris ilma kaheksajalata jätnud, seitsmest jalast piisab küll õhtusöögiks. 

Kirjeldatud koolitajate-grupijuhtide suhtumine läbis kõiki koolituspäevi. Milline õppetund! 

Ühtsus, kaasatus, osalemine, usaldus, hea huumor – märksõnad, mis meie mällu sööbisid.

In melona you are never alona” sai meie motoks (ringis pole sa kunagi välja jäetud).

Evelin Meldre, inglise keele õpetaja

Rohkem pilte vaata siit

Emakeelepäev

14. märtsil tähistasid Haanja kooli õpilased emakeelepäeva. 7. klassi tüdrukud käisid lasteaias lastega mängimas ja emakeelest rääkimas. Algklasside õpilased mõtlesid välja uusi sõnu. Neid sai lugeda ja vaadata alumise korruse koridori seinal. 8. klassi õpilased kirjutasid e-etteütlust ja  olid ette valmistanud täringumängu, millest võttis osa kogu koolipere. Võistkonnad vastasid erinevatele küsimustele,  mis olid seotud nii emakeelepäeva kui ka silmaringiga.

Aitäh kõigile osalejatele!

Kertu Vaher, 8.kl

Suusapäev Kütiorus

11. märtsil oli Haanja Kooli õpilastel tänu Rõuge valla toetusele suurepärane võimalus külastada sooduspiletiga Kütioru suusakeskust. 

4-tunnisesse programmi mahtusid lühike koolitus ja instruktorite juhendamine, lõunasöök ja vaba aeg mäel.

Kohale jõudes ja laskumisi nähes tekkis nii mõnelgi noorel kõhe tunne, kuid pärast esimesi laskumisi olid kõik vaimustuses ja sõiduhoos.

Saime kiidusõnu ka instruktoritelt. Oli kohe näha, et suusatamine ja tasakaalu hoidmine pole meie lastele probleemiks ning mäesuusatamise nipid õpiti kiiresti selgeks.

Vanemate klasside õpilased suundusid juba õige pea kõrgematele nõlvadele, väiksemad piirdusid seekord madalamate laskumistega, kuid needki pakkusid piisavalt pinget ja proovilepanemist.

Noored oli julged ja entusiastlikud; nii mõnigi ületas oma hirme, pani ennast proovile või leidis endale hoopiski uue hobi.

Aitäh Kütioru keskusele!

Aitäh Rõuge vallale toetuse eest!

Aitäh Alarile, Kadrile ja Kerlile transpordi ja abistamise eest!

Pilte vaata siit  https://photos.app.goo.gl/QDyPYzuEYb6nM3odA