1.-4. klassi õppepäev Tartus

20. veebruaril suundusime õppepäevale Tartusse. 

Kõigepealt käisime Tartu Ülikooli muuseumis Toomemäel. Sealses „Maa ja ilm“ tunnis räägiti pilvedest, õhutemperatuurist ja tuulest. Meile näidati katseid pilvede ja tornaado tekkest ning termomeetri töötamise põhimõttest. Saime ise valmistada pilveakna ja tuulemõõdiku. Oli lõbus ja põnev tund.

Edasi suundusime Teatri Kodusse etendust „Viks ja Koba“ vaatama. Tegelased Viks ja Koba olid tüdrukud, kes ei saanud algul omavahel läbi, kuid pärast said neist sõbrad. 

Viks tegi ülesandeid kiiresti ja lahendas korralikult, Koba aga püüdis lahendusi leida mängides. Viksi asjades valitses kord, Kobal segadus. 

Õpetaja andis tüdrukutele ülesanded lahendada. Need olid nuputamisülesanded. Üksi tüdrukud toime ei tulnud. Viimaks hakkasid nad koos arutama ja said ülesannetega hakkama. See, kuidas nad mängides ja arvutades lahendusteni jõudsid, oli väga naljakas. Saime ise ka kaasa nuputada ja seeläbi targemaks.

Oli meeldiv ja põnev õppimise päev Tartus.  

Aviola, Keidi, Ernst ja Erik, 3.kl

Kunstiringi tegevusest

Kunstiring on saanud hoo sisse Haanja kooli Ruusmäe õppekohas.
Tegeleme erinevate materjalide tundmaõppimise ja kasutamisega. Õpime vaatlema ja arutlema maailma üle positiivses võtmes. Kummutame sajanditetaguse aegunud arusaama, nagu kunstiga tegelemine oleks seotud võimega kopeerida detailselt ümbritsevat maailma või vajaks sünnipärast annet. Niisiis, esimesel kohal on õpilaste eneseväljendamise ja julguse
toetamine, pakkudes eduelamust ja positiivset tagasisidet, sooritusvõimest olenemata. Olevik on loomingulise mõtlemise ja avara maailmapildi päralt, liinitöö ja kopeerimise teevad ära robotid ning igapäevased tehnikavidinad.
Otsus kunstiringi vedada just Ruusmäel, kujunes väga orgaaniliselt. Esimene initsiatiiv tuli Anne Heieri kaudu just mõisahoones tegutsevate õpilaste poolt. Avarale ja inspireerivale keskkonnale, kus särasilmsed ja hakkajad õpilased ootamas, oli juhendajal võimatu vastu panna! Tänan teid nende võimsate hetkede eest! Saame kokku teisipäeviti kell 13.20 ja toimetame tunni ja pisut peale.

Oodatud on kõik Haanja kooli algklasside õpilased.
Loodan tulevikus vedada Rogosis ka täiskasvanute kunstiringi ning leida Haanjamaa tegusate noorte tihedalt täis päevakavadesse oma aeg. Ootan huviliste märguandeid.

Info: maiden@haanja.edu.ee
Mõnusate kohtumisteni!
Maiden Paljak

Huvitav projektiüritus

Rahvusvaheline ViSEneti projekt on suunatud inimestele, kes on huvitatud oma kogukonna arendamisest ja hoidmisest, nii et selle algupärasus ei kaoks. Projekt pakub ka õppimise võimalust neile, kes soovivad omandada uusi oskusi ja teadmisi ning jagada kogemusi. Eesti tasandil keskendutakse projektis Lahemaa ja Rõuge valla kogukondadele. (Mägede Hääl 2019 12. september)

4.-5. veebruaril oli Haanja kooli 8. ja 9. kl õpilastel võimalus ViSEneti projekti raames vastu võtta külalisi Lahemaalt. Meil olid ülesanded omavahel jagatud: Markus ja Sanel viisid läbi paar tutvumismängu ning vastasid külaliste küsimustele kogukonna elu kohta. Esimesel päeval korraldasime ka konverentsi. Mina valmistasin rahvamaja konverentsi jaoks ette ja mind aitasid Kirke Lee ning Eleanora. Nemad kaunistasid 4. veebruari õhtul ka saali kontserdi jaoks. Aveli tööks oli nende kahe päeva jooksul toimunu filmimine. Ürituse eestvedajaks oli Kirke Saarnits, kes aitas alati, kui mingi probleem tekkis.

Esimese päeva õhtul peale kontserti läksid meie külalised Vaskna turismitallu ööbima. Meie ööbisime Haanja noortemajas. Järgmisel päeval näitasime külalistele Haanja vaatamisväärsusi.

Peale lõunat sõitsid külalised tagasi Lahemaale.

Oli tore üritus. Jääme ootama uusi kohtumisi.

Kokkuvõtte üritusest tegi Rachel Soo, 9. kl

Haanja Kooli direktori käskkirjad (jaanuar-juuni 2020)

1.

Haanja                                                                28. jaanuar 2020 a nr 2-8/13

1. Avaldan kiitust Mattias Antsovile hea tulemuse eest emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus 24. jaanuaril 2020.

Tänu õpetaja Kersti Leidile

Alus: emakeeleolümpiaadi protokoll.

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

 

2.

Haanja                                                             03. veebruar 2020 a nr 2-8/15

  1. Avaldan kiitust tubli esinemise eest maakondlikul Nuputa võistlusel Võrus, 30.01.2020 järgmistele Haanja kooli õpilastele:

Märt Viidu

Hugo Rüütli

Õnnõlõim Vodi

Kertu Vaher

Tänu õpetaja Ülle Mõimele

Alus: Nuputa võistluse protokoll.

 

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

 

3.

Haanja                                                                  4. veebruar 2020 a nr 2-8/15

1. Avaldan kiitust Elo Sarikule väga hea tulemuse eest (3.koht) ja Kai Liis Kiviseljale
tubli esinemise eest bioloogia olümpiaadil Võrus, 1.02.2020.

Tänu õpetaja Leelo Viidule

Alus: bioloogia olümpiaadi protokoll 1.02.2020.

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

 

4.

Haanja                                                               6. veebruar 2020 a nr 2-8/16

1. Avaldan kiitust Mattias Antsovile tubli esinemise eest matemaatikaolümpiaadi
piirkonnavoorus, mis toimus 05. veebruaril 2020 Võrus.

Tänu õpetaja Ülle Mõimele

Alus: matemaatikaolümpiaadi protokoll.

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

 

5.

Haanja                                                          12. veebruar 2020 a nr 2-8/17

1. Avaldan kiitust väga tubli esinemise eest maakondlikul ajaloo-olümpiaadil Võrus, .
.2020 järgmistele Haanja kooli õpilastele:
Elo Sarik
Kleer Vodi
Mattias Antsov

Tänu õpetaja Kersti Aasale

Alus: ajaloo-olümpiaadi protokoll.

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

 

6.

Haanja                                                         18. veebruar 2020 a nr 2-8/18

1. Avaldan kiitust Eleanora Rõõmusoksale tubli esinemise eest maakondlikul
geograafiaolümpiaadil Antslas.

Tänu õpetaja Leelo Viidule

Alus: geograafiaolümpiaadi protokoll 18.02.2020.

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

 

7.

Haanja                                                       20. veebruar 2020 a nr 2-8/19

1.Avaldan kiitust tubli esinemise eest maakondlikus inglise keele viktoriinis 6.02.2020
Võrus järgmistele Haanja kooli õpilastele:

Liisa Urb, Kertu Vaher, Elo Sarik

Tänu õpetaja Merilin Vavilovale

Alus:. inglise keele 6.klassi viktoriini protokoll 6.02.2020 Võru Kesklinna Koolis

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

 

8.

Haanja                                                             21. veebruar 2020 nr 2-8/21

1. Avaldan kiitust Eesti Vabariigi 102. iseseisvuspäeva puhul järgmistele Haanja Kooli
õpilastele:
1. klass Kristjan Oliver Perend
2. klass Ron Enri Tšugurov
3. klass Ernst Jaak Liivat Uba
Juss Kristjan Kiviselg
4. klass Johann Talis Utsal
5. klass Märt Viidu
6. klass Kleer Vodi
8. klass Eleanora Rõõmusoks
9. klass Aveli Valb
Mattias Antsov

2. Avaldan kiitust Eesti Vabariigi 102. iseseisvuspäeva puhul järgmistele Haanja Kooli
töötajatele:
Õpetaja Kersti Aasa
Õpetaja Alar Voomets
Lasteaiaõpetaja Anneli Kõva
Lasteaiaõpetaja Tiiu Salumets
Lasteaiaõpetaja Ülle Mölder
Peakokk Ülle Haili

Alus: Õpilaste, kooli töötajate ja kodanike tunnustamise kord Haanja Koolis (pkt 6).

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

 

9.

Haanja 6. märts 2020 a nr 2-8/23

1. Avaldan kiitust Kleer Vodile, Eleanora Rõõmusoksale ja Kadri Leiesele väga hea tulemuse eest (I koht) Vana-Võromaa teemalisel mälumängul 4. märtsil 2020 Võrus.

Tänu õpetaja Kersti Leidile.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

 

10.

Haanja 10. märts 2020 a nr 2-8/25

1. Avaldan kiitust matemaatikaolümpiaadi piirkonnavooru (06.03.2020 Urvastes) tulemuste eest järgmistele õpilastele:
a) Väga hea tulemuse eest 5. klassi õpilasele, Märt Viidule – 2. koht.
b) Hea tulemuse eest 5. klassi õpilasele Õnnõlõim Vodile.

Tänu õpetaja Ülle Mõimele

Alus: matemaatikaolümpiaadi protokoll.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

 

11.

Haanja 8. aprill 2020 a nr 2-8/26

1. Avaldan kiitust eduka osalemise eest üleriigilises matemaatika võistlusmängus „Matetalgud“ järgmistele õpilastele:
Endla Sarik
Andero Sommer
Ernst Jaak Liivat Uba
Erik Hendrik Liivat Uba

Tänu õpetaja Anne Heierile.

Aluseks: Matetalgud protokoll.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

 

12.

Haanja 17. aprill 2020 a nr 2-8/27

1. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest üleriigilises RMK Metsaviktoriinis järgmistele õpilastele (1.-4. klasside arvestuses):
3b klass – Andero Sommer, Ernst Jaak Liivat Uba, Erik Hendrik Liivat Uba,
Aviola Valb


2. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest üleriigilises RMK Metsaviktoriinis järgmistele õpilastele (5.-9. klasside arvestuses):
5. klass – Hugo Rüütli, Märt Viidu, Õnnõlõim Vodi
9. klass – Rahel Soo, Sanel Štein

3. Avaldan kiitust hea tulemuse eest üleriigilises RMK Metsaviktoriinis järgmistele
õpilastele (5.-9. klasside arvestuses):
5. klass – Kristina Lestberg
7. klass – Rasmus Hein
8. klass – Eleanora Rõõmusoks, Kadri Leies
9. klass – Karl Markus Hannust, Aveli Valb

Tänu õpetaja Anne Heierile, Evi Lestbergile ja Leelo Viidule.

Aluseks: RMK Metsaviktoriini protokoll.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

 

13.

Haanja 29. aprill 2020 a nr 2-8/28

  1. Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest võrukeelsete kirjatööde “Mino Võromaa” 33. võistlusel järgmistele õpilastele:

Aveli Valb (2. koht)
Liisbet Rõõmusoks (3.-4. koht)
Hugo Rüütli (3.-4. koht)
Kleer Vodi (tarkusõpreemiä)
Märt Viidu (vällämõtõlusõpreemia)

Alus: žürii otsus

Tänu õpetaja Kersti Leidile.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

Kohtumine lugemiskoeraga

Teisipäeval, 28. jaanuaril oli algklasside ja 5. kl õpilastel võimalus kohtuda Võru lasteraamatukogu lugemiskoera Jetaga. Jeta on 11-aastane Saksa lambakoer ja tema pärisnimi on Wunderstern Janeta. Jetaga oli kaasas tema omanik Kristi Soll, kes tutvustas oma koera ja rääkis, millega lugemiskoer tegeleb.

Kohtumise järel avaldasid 5. kl õpilased arvamust toimunud ürituse kohta.

Liisbet: Minu arvates oli see lugemiskoer väga tore. Meile loeti raamatut ette ja see oli väga mõnus. Koera omanik on väga, väga tore ja lahke. Koera nähes mõtlesin, et tahaksin endale ka sellist.

Hugo: Mulle meeldis tund Jetaga, sest saime eesti keele tunnist ära.

Kusti: Jeta on ilus. Mina arvan, et ta hoolitseb oma kodu ja pereliikmete eest.

Õnnõlõim: Mulle meeldis see, et Jeta oli oma vanusest hoolimata nii energiline ja mänguhimuline. Mulle meeldis ka see, kui hästi Jeta oma omanikule kuuletus ning kui sõbralik ta oli.

Raimondo: Minule jäi üritusest meelde see, et Jeta on väga sõbralik koer. Ühel näitusel oli ta saanud tuhande koera seas 4. koha. Veel meeldis, et Jeta on nii mänguhimuline, kuigi ta on juba 11-aastane.

Andri: Mulle meeldis, et Jeta on nii tore ja sõbralik koer.

Kristina: Koer oli vana, aga mängida sai ikka. Koer oli väga äge ja vahva.

Andrika-Anete: Mulle meeldis, et Jeta oli hästi sõbralik ja mänguhimuline.

Sädeli: Mulle meeldis, et tunnist ära sai. Natuke igav oli, aga muidu oli tore.

Märt: Ma sain natuke teada ühest koeratõust. Mulle meeldis, kui tore võib olla üks lugemiskoer.

Nagu muljetest näha, üritus meeldis. See oli emotsionaalne ja silmaringi laiendav.

Õpetaja Kersti Leit 

Õpilasesinduse infokoolitus

13. jaanuaril toimus Võrus õpilasesinduse infokoolitus, kus Marek Mekk rääkis erinevatest ühiskonnaprobleemidest ning sellest, kuidas noored saaksid ühiskonda paremaks muuta.

Läbi viidud uuringutest on selgunud, et väga hea meelega käivad koolis ning on õnnelikud Hollandi, Rootsi ja Soome õpilased. Eesti õpilased seevastu ei ole õnnelikud, nad on pigem kurvameelsed.

Sain teada palju uut ja huvitavat.

Katriine Mõttus, 6. kl

Balti Sõjaväespordi Talimängud

7.-9. jaanuarini toimusid Lätis Cesises Balti Sõjaväespordi Talimängud, kus oli osalejaid kõigist kolmest Balti vabariigist.

Meie noorkotkaste ja kodutütarde rühmast käisid võistlemas Janete Talo, Katriine Mõttus ning Kristjan Sok. Talimängude alad on tavaliselt talvised, aga kuna tänavu lund ei ole, siis asendati suusatamine murdmaajooksuga. Kristjan Sok saavutas murdmaajooksus esikoha. Meil läks hästi ka teatejooksus ja laskmises.

Eesti noored said kokku 8 medalit.

Katriine Mõttus, 6. kl

Rühmajuht Kadri Parts

Õppereis Tallinnasse

Reedel, 13. detsembril kell seitse hommikul alustasid Haanja noortemaja foto-, miksimis- ja orienteerumisringide õpilased õppereisi Tallinnasse.

Võrust võtsime peale Haanja noortemaja noorsootöötaja Kirke Saarnitsa ning inglise keele õpetaja Merilin Vavilova. Pikk bussisõit polnud sugugi igav: jutuvada ja naer kõlasid tagapingist ka bussijuhi kõrvu.

Kui Tallinnasse jõudsime, siirdusime  KUMU-sse. Selgus, et  jõudsime natuke liiga vara. Aja sisustamiseks uitasime omapead mööda näitusesaali. Mõne aja pärast saabus meie giid, kes tutvustas ennast ja alustas ringkäiku. Meile räägiti KUMU ehitusest ja selle otstarbest ning tähtsusest. Edasi viis giid meid vaatama näitust “Vallutaja pilk,“ mis rääkis koloniseerimisest ja põlisrahvastest. Pärast seda olime töötubades.

Samal ajal käisid miksimisringi poisid koos Kirkega Raadio 2 raadiotööd uurimas. Pärast KUMU-t läksime sööma ning seejärel Fotografiska näitustele. Ma arvan, et kõige parem näitus oli James Nachtwey “Memoria”, mis kajastas eluolu kriisikolletes. Enne kojusõitu käisime veel Ülemiste keskuses. Sinna jõudmiseks pidime sõitma küll vähe maad, kuid pealinna ummikute tõttu kulus vahemaa läbimiseks palju aega.

Kojusõit möödus väsimusele vaatamata rõõmsas meeleolus. Oli silmaringi laiendav ja huvitav päev.

Eleanora Rõõmusoks, Jack Koemets, 8. kl

Üksuse DSC_1241.JPG kuvamine

Üksuse DSC_1235.JPG kuvamine

Kristlik jõululugu

11. detsembril käis algklassidel külas Kristi Järg, kes tutvustas õpilastele Jeesus Kristuse sünni lugu. Ta tegi seda väga huvitavalt mängude ja piltide abil. Alustasime memoriini mänguga, kus tegime tutvust jõulusümboolikaga. Seejärel kuulasime ja vaatasime pilte sellest, kuidas Kristus inimeste sekka saabus. Lugu kuulatud, jagunesid õpilased rühmadesse. Algas võistlus, kus tuli vastata eelnevalt räägitu põhjal koostatud küsimustele. Tunni lõpus sai aga iga laps vahvaid tegevusi sisaldava brošüüri.

Oli huvitav ja hariv tund. Aitäh, Kristi!

Õpetaja Anne Heier

Rohkem pilte vaata siit

“Silmapaistev noor IT-valdkonna koolitaja”

IT-juht ja õpetaja Alar osales 19. detsembril Tallinnas Eesti vanima IT-alase koolitusfirma BCS korraldatud üritusel, kus tunnustati Eesti IT-hariduse edendajaid. Baltic Comuter Systems ja BCS Koolitus koostöös HITSAga kuulutasid välja stipendiumi „Silmapaistev noor IT-valdkonna koolitaja“, millega sooviti esile tõsta ja väärtustada IT-alase hariduse andmise olulisust ning elanikkonna digioskuste omandamist võimalikult kõrgel tasemel.

Üritus toimus Tallinna vanalinnas, BCS koolituskeskuses, kus osalejatele korraldati sisukas hommikupoolik: räägiti BCS Koolitusfirma tööst ja tegemistest, korraldati piparkookide kaunistamise töötuba, kus osalised said enda kaunistatud piparkoogid kenasti pakitult kaasa, toimus pooletunnine mini-koolitus digikoristus teemal ning jagati välja stipendiumid, kus tutvustati tunnustuse saajaid ning räägiti nende ühiskonna jaoks olulisest tööst. Samuti jäeti iga päevakorrapunkti vahele kohvi-snäki-glögi-paus, kus ürituselt osavõtjad said omavahel tutvust teha ning arutleda ja omavahel mõtteid jagada.

Stipendiumeid anti välja kolmes kategoorias: üldhariduse, kutsehariduse ja kõrghariduse kategoorias ning lisaks anti välja noore talendi innustusauhind, mille pälvis 15 aastane õpilane Robin Lek Tabasalu Ühisgümnaasiumist, kes abistab ja õpetab omas koolis koolikaaslasi.

Kõrghariduse kategoorias pälvis tunnustuse Andri Soone, kes õpib ja töötab Tartu Ülikoolis. Näiteks on tema abiga valmis saanud projekt „Noored koodi“, millest ka Haanja kool on osa saanud.

Kutsehariduse kategoorias sai tunnustatud Kuressaare Ametikooli haridustehnoloog Kadri Riis, kes õpetab ja juhendab nii õpilasi kui ka õpetajaid IT-alastel teemadel.

Üldhariduskoolide kategoorias osutus stipendiumi saajaks Haanja ja Krabi kooli IT-juht ning informaatika ja robootika õpetaja Alar Voomets. Samuti õpetab Alar ka õpetajaid selleks loodud digitunnis, nõustab kooli töötajaid ning ka teisi tuttavaid IT-alaselt.

Loe pikemat uudist ka HITSA veebist: https://www.hitsa.ee/uudised-1/noore-it-koolitaja-stipendiumi-saajad-selgunud

Ning konkursi tingimusi ja infot BCS koolitusfirma kohta: https://www.bcskoolitus.ee/stipendium/