Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/33

K Ä S K K I R I

Haanja                                                          25. aprill 2019 a nr 2-8/33

 

1. Avaldan kiitust Tapal üleriigilisel etluskonkursil “Ellen Niiduga Midrimaal” 1.-3. klasside arvestuses eriauhinna pälvinud Ernst Jaak Liivat Ubale.

 

Alus: Etlusvõistluse protokoll 23.04.2019

 

Tänu õpetaja Anne Heierile.

 

Urmas Veeroja

Haanja Kooli direktor

Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/32

K Ä S K K I R I

Haanja                                                                 18. aprill 2019 a nr 2-8/32

 1. Avaldan kiitust hea tulemuse eest üleriigilisel matemaatikavõistlusel Matetalgud Erik Hendrik Liivat Ubale, Ernst Jaak Liivat Ubale ja Thea Tintsole.

Alus: Võistluse protokoll 12.04.2019.

Tänu õpetaja Anne Heierile.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/31

K Ä S K K I R I

Haanja                                                            18. aprill 2019 a nr 2-8/31

 1. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest inimeseõpetuse veebiolümpiaadil Mattias Antsovile ja Ketli Saksale.
 2. Avaldan kiitust hea tulemuse eest inimeseõpetuse veebiolümpiaadil Katriine Mõttusele, Kleer Vodile, Adeele Valbile, Eleanora Rõõmusoksale ja Sanel Šteinile.

Alus: Veebiolümpiaadi protokoll TÜ Teaduskooli lehel.

Tänu õpetaja Kersti Aasale.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/30

K Ä S K K I R I

Haanja                                                                17. aprill 2019 a nr 2-8/30

 1. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest matemaatikavõistlusel Känguru järgmistele õpilastele:
  1.-2. klasside arvestuses – Erik Hendrik Liivat Uba (kooli parim tulemus, 16. koht 6179 osavõtja seas), Ron Enri Tšugurov;
  3.-4. klasside arvestuses – Märt Viidu (51. koht 6512 osavõtja seas), Hugo Rüütli;
  5.-6. klasside arvestuses – Kertu Vaher, Kert Lestberg;
  7.-8. klasside arvestuses – Sanel Štein.
 2. Avaldan kiitust hea tulemuse eest matemaatikavõistlusel Känguru järgmistele õpilastele:
  1.-2. klasside arvestuses – Ernst Jaak Liivat Uba, Keidi Vaher;
  3.-4. klasside arvestuses – Johann Talis Utsal;
  5.-6. klasside arvestuses – Elo Sarik, Katriine Mõttus, Ketli Saks;
  7.-8. klasside arvestuses – Karl-Markus Hannust, Eleanora Rõõmusoks;
 3. klassi arvestuses – Merli Mari Utsal.

Alus: Matemaatikavõistluse Känguru protokoll TÜ Teaduskooli lehel.

Tänu õpetaja Anne Heierile, Malle Truijale, Ülle Rumvoltile ja Ülle Mõimele.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/29

K Ä S K K I R I

Haanja                                                                 12. aprill 2019 a nr 2-8/29

 1. Avaldan kiitust Ernst Jaak Liivat Ubale etlusvõistluse “Ellen Niiduga Midrimaal” Võru maakonna eelvoorus pälvitud laureaaditiitli eest nooremas vanuserühmas (1.-3. klass). Ernst esindab Võru maakonda vabariiklikus voorus 23.04.19 Tapal.

Alus: Etlusvõistluse protokoll 10.04.2019

Tänu õpetaja Anne Heierile.

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

Haanja kooli direktori käskkiri nr 2-8/27

K Ä S K K I R I

Haanja                                                                         3. aprill 2019 a nr 2-8/27

 1. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest IV Võrumaa robootikapäeval võidukarika pälvinud LEGO WeDo võistlustöö “Eesti laulu- ja tantsupidu” eest Ernst Jaak Liivat Ubale ja Erik Hendrik Liivat Ubale.

Tänu õpetaja Alar Voometsale.

Alus: Võistluse protokoll 30.03.2019

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

Haanja kooli direktori käskkiri 2-8/26

K Ä S K K I R I

Haanja 25. märts 2019 a nr 2-8/26

 1. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest Tartu Kunstimuuseumi kunstikonkursil „Sõbrad minu elus“ järgmistele õpilastele:

Lisandra Jõgeva
Taavi Linder
Kertu Vaher

Tänu õpetaja Malle Truijale.

Alus: Joonistusvõistluse protokoll 23.03.2019

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor

Direktori käskkiri nr 2-8/25

K Ä S K K I R I

Haanja 18. märts 2019 a nr 2-8/25

 1. Avaldan kiitust Rogosi XV laste laulupäeval tunnustuse saanud õpilastele:
  Ernst Jaak Liivat Uba
  Adeele Valb
  Kleer Vodi.

Tänu juhendajatele – Anne Heier ja Ara Bander.

Alus: Lauluvõistluse protokoll 15.03.2019

Urmas Veeroja
Haanja Kooli direktor