Isadepäeva kontsert

Meil käis isadepäeva eel, 12. novembril koolis rääkimas ja lõõtsa mängimas Tarmo Noormaa. Tarmo rääkis meile, kust lõõtsad pärit on ja kui oluline osa on lõõtsal meie pärimusmuusikas. Ta tutvustas kahte erinevat lõõtsa, nende päritolu ja mängimise erinevusi. Huvitav oli teada saada, kuidas ta üldse lõõtsamänguni jõudis. Samuti rääkis ta oma tööülesannetest Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhatajana. Ta esitas meile erinevaid lõõtsalugusid, sealhulgas enda loomingut. Nii õpilased kui ka õpetajad küsisid huvitavaid küsimusi. Isegi õpetajatel tundus huvitav olevat. Räägitud ja mängitud lood olid väga põnevad.

Katriine Mõttus, 8. kl

Rohkem pilte vaata siit

Õppekäik Kabli külastuskeskusesse

8. novembril osalesid 7.-9. klassi õpilased RMK loodusprogrammis “Merelt maale ja maalt merele”, mida rahastas KIK. Kooli juurest hakati sõitma juba kell 8.30 hommikul.  Kui kohale jõudsime, vaatasime ringi ja meile näidati erinevaid videoid, mis olid kõik mere kohta, näiteks vetikad, kalad jne. Peale videote vaatamist läksime õue, et kõndida mere äärde. Rada, mida mööda kõndisime, oli umbes 1,8 km. Tee peal olid erinevad kastid, kuhu oli mingi loom, lind või putukas peale joonistatud ja kastis oli mõistatus mingi looma kohta. Mere ääres oli väga tuuline. Kõik kirjutasid liiva peale oma nime ja mõned korjasid merekarpe. Tee peal me rääkisime palju merest ja lindudest. Peale kõndimist istusime natuke ja meilt küsiti erinevaid küsimusi, rääkisime ka niisama. Siis oli juba aeg tagasi kõndida. Kui me jälle mere äärde tulime, tundus, nagu oleks veel külmemaks läinud. Kui tagasi külastuskeskusesse jõudsime, võis sealt osta mitmesuguseid suveniire või kaisukaid. 

Tagasisõidul saime käia ka Helme ordulinnuse varemete juures. Seal me lihtsalt vaatasime ümbrust ja tegime pilte. Kui kõik sai vaadatud, läksime bussi peale ja sõitsime koju.

Liisa Urb, 8. kl

 

Rohkem pilte vaata siit

Käisime robootika õpitoas

10. novembril käisime kaheksa 3.-5. klassi õpilasega Võrus õpetaja Triinu Grossmanni juures päästeteemalises robootika õpitoas. Enne õpituba lugesime kokku, et õpetaja Triinu töötas enne täielikult robootikale pühendumist 14 aastat Haanja koolis, kusjuures enamik õpitoas käinud õpilasi veel mäletas aega, kui Triinu Haanja koolis töötas. Kuna Triinul oli hiljuti sünnipäev ning ta sai riiklikult tunnustatud kui Eesti parim robootikaõpetaja, siis kinkisime talle mälestuseks raamitud pildi ühest robootikatunnist Haanja koolis ning tegime suure kallistuse.

Õpitoa eesmärgiks oli tutvustada õpilastele päästeteemalisi reegleid ja soovitusi läbi robootika. Rääkisime sellistel teemadel nagu tulekahju tekkimise viisid, ohutusabinõud ja -seadmed, inimeste majast evakueerimine. Seejärel mängisime robotitega läbi kaks stsenaariumi õpimatil, millel oli maja plaan. Esimeseks ülesandeks oli programmeerida Spike Prime’i robotid, et need viiksid suitsu- või vinguanduri õpimatil sobilikku kohta. Kuna plaanil olev maja oli suur, tuli paigaldada mitmeid andureid. Arutasime läbi, kuhu oleks neid majas kõige mõistlikum paigaldada ning mis kõrgusele ja kuhu ei ole kõige otstarbekam andureid paigaldada. Teiseks ülesandeks oli valida majas üks tuba ning mängida, et seal käivitus tuletõrjealarm. Seejärel tuli programmeerida robotid majast välja sõitma kõige otsemat ja ohutumat teed ning kogunema kokkulepitud punkti. 

Lastele meeldis õpituba väga! Ülesanded ja käsitletavad teemad olid põnevad ja elulised ning kõigil oli võimalus kaasa rääkida ja oma kogemusi jagada. Aitäh õpetaja Triinule ja Päästeametile põneva õpitoa korraldamise ja läbiviimise eest!

Vaata õpitoa pilte siit.

Õpetaja Alar Voomets

Markeerimisprojekt “Peatu, vaata, veendu!”

5.–6. klasside õpilastele suunatud projekti PEATU, VAATA, VEENDU! eesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel ja raudtee ületamise ohutusele raudteeületuskohtades.

Projektis osalesid Haanja kooli 4. – 5. klassi õpilased. Eelnevalt rääkisime õpilastega läbi ohutu teeületamise reeglid, arutlesime, milline on viisakas käitumine liikluses. Püüdsime leida Haanja asulas need kohad, kus õpilased kõige rohkem teed ületavad. Valisime välja kolm kohta, mida planeerisime markeerida. Transpordiameti Võru kontorist saime märgistamiseks vajalikud vahendid – tekstiribad ja spreivärvid. Päikselisel sügishommikul läksime õpilastega õue ning markeerisime väljavalitud kohad. Kui Haanjas kõnnite, otsige need üles!

Täname projekti korraldajaid ja aitäh aktiivsetele õpilastele kaasa löömast ja mõtlemast! Turvalist liiklemist kõigile!

Õpetaja Kerli Perend

Rohkem pilte vaata siit

Haanja Kooli direktori käskkirjad (september– detsember 2021)

1.

Haanja                                                                14. september 2021. a nr 2-8/4

Avaldan kiitust Kadri Partsile tulemusliku töö eest noorkotkaste ja kodutütardega tegelemisel.  

Alus: Kaitseliidu Võrumaa Maleva otsus Teeneteristi annetamise kohta 8. septembril 2021. 

Maie Saareots

Haanja Kooli direktor

2.

Haanja                                                                21.september 2021. a nr 2-8/3

Avaldan kiitust Luise Maria Perendile ja Kristjan Oliver Perendile tubli osalemise eest Võru maakonna raamatukogude lugemismängus Laste-Raamatu-Suvi 2021.

Alus: Võrumaa Keskraamatukogu laste osakonna protokoll

Maie Saareots

Haanja Kooli direktor

  

3.                                                                

      Haanja                                                                30. september 2021. a nr 2-8/5

1. Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest Võru maakonna noorkotkaste ja kodutütarde orienteerumisvõistlusel 15. septembril 2021 Kohandupalus järgmistele õpilastele:

Märt Viidu II koht

Marti Kukk IV koht

Haanja rühm –  üldarvestuses II koht.

2. Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest Võrumaa koolinoorte orienteerumise meistrivõistlustel 29. septembril 2021 Puigal järgmistele õpilastele:

Hugo Rüütli II koht

Johann Talis Utsal III koht 

Alus: võistluste protokollid.

Tänu rühmajuht Kadri Partsile.

Liina Aan

Haanja Kooli õppejuht

4.

Haanja                                                                04. oktoober 2021. a nr 2-8/6

1. Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest Vōru maakonna lahtistel MV suundorienteerumises 2. oktoobril Värskas järgmistele õpilastele ja treenerile: 

Hugo Rüütli M14 II koht

Henri Rüütli M 10 III koht

Treener Kadri Parts N 45 II koht

Alus: võistluse protokoll.

Tänu treener Kadri Partsile.

Maie Saareots

Haanja Kooli direktor

5.

Haanja                                                                18. oktoober 2021. a nr 2-8/8

1. Avaldan kiitust väga heade tulemuste eest 14. oktoobril Urvastes toimunud lihtsustatud õppekava matemaatikaolümpiaadil järgmistele õpilastele:

Mario Tiisler II koht
Taavi Linder III koht

Alus: võistluse protokoll.

Tänu õpetaja Silvi Metsale.

Maie Saareots
Haanja Kooli direktor

6.

Haanjas                                                                  18. oktoober 2021. a nr 2-8/7

1. Avaldan kiitust eduka osalemise eest Vōru maakonna NK/KT laskevõistlusel 9. oktoobril Haanjas.

Väga hea tulemus Andrika Anete Sok I koht.

Hea tulemus Täheli Noormaa, Katriine Mõttus, Märt Noormaa, Johann Talis Utsal, Hugo Rüütli ja Märt Viidu.

Haanja rühm üldarvestuses III koht.

Alus: võistluse protokoll.

Tänu treener Kadri Partsile.

Maie Saareots
Haanja Kooli direktor

7.

Haanjas                                                               1. november 2021. a nr 2-8/9

1. Avaldan kiitust väga hea tulemuse eest 23. oktoobril Valgas Metsniku lasketiirus toimunud noorkotkaste ja kodutütarde vabariiklikul laskeorienteerumisel:

Hugo Rüütli võistkondlikus arvestuses I koht.

Alus: võistluse protokoll.

Tänu õpetaja Kadri Partsile.

Maie Saareots
Haanja Kooli direktor

8.

Haanjas                                                        22. november 2021. a nr 2-8/10

  1. Avaldan kiitust Haanja noorkotkastele ja kodutütardele, kes saavutasid  20. novembril Võrus toimunud maakondlikul kabevõistlusel üldkokkuvõttes I koha.
  2. Avaldan kiitust kabevõistluse individuaalarvestuses alljärgnevatele õpilastele:

Andrika-Anete Sok I koht

Lisandra Jõgeva I koht

Marten Mäeots II koht.

Alus: võistluse protokoll

Tänu õpetaja Kadri Partsile.

Maie Saareots
Haanja Kooli direktor

9.

Haanja                                                                   30. november 2021 a nr 2-8/11

1. Vastavalt õppenõukogu otsusele, avaldan kiitust väga hea õppimise ja eeskujuliku käitumise eest 2021/2022 õppeaasta I trimestril järgmistele õpilastele:

1.      Jakob Aaron Meldre

2.      Annaliisa Nael

3.      Luise Maria Perend

4.      Robin Rõõmusoks

5.      Pihla Viidu

6.      Kristjan Oliver Perend

7.      Lisandra Jõgeva

8.      Ron Enri Tšugurov

9.      Mario Tiisler

10.    Õnnõlõim Vodi

2. Vastavalt õppenõukogu otsusele, avaldan kiitust hea õppimise ja eeskujuliku käitumise eest 2021/2022 õppeaasta I trimestril järgmistele õpilastele:

1.   Janely Ilves

2.    Henri Rüütli

3.   Endla Sarik

4.   Thea Tintso

5.    Keidi Vaher

6.   Aviola Valb

7.   Taavi Linder

8.   Sädeli Säde

9.    Andrika-Anete Sok

10.  Hugo Rüütli

11.  Raimondo Jõgeva

12.  Liisa Urb

13.  Kertu Vaher

3. Vastavalt õppenõukogu otsusele, avaldan kiitust hea õppimise ja hea käitumise eest 2021/2022 õppeaasta I trimestril järgmistele õpilastele:

1.  Adeele Mölder

2.  Rauli Kukk

3.  Kevin Ploom

4.  Ebe Vodi

5.  Marten Mäeots

6.  Andero Sommer

7.  Märt Noormaa

8.  Kai Liisa Kiviselg

9.   Kert Lestberg

Maie Saareots
Haanja Kooli direktor

10.

Haanjas                                                            07. detsember 2021. a nr 2-8/12

  1. Avaldan kiitust väga heade tulemuse eest 5. detsembril Sulbis toimunud Kaja Parkeri mälestusturniiril males alljärgnevatele õpilastele:

Märt Viidu I koht (vanemate NK arvestuses)

Täheli Noormaa II koht (nooremate KT arvestuses)

Alus: võistluse protokoll.

Tänu õpetaja Kadri Partsile.

Maie Saareots
Haanja Kooli direktor

11.

Haanjas                                                             07. detsember 2021. a nr 2-8/13

  1. Avaldan kiitust Võrumaa aasta rühmavanem 2021 nominent Kadri Partsile.
  2. Avaldan kiitust õpilasele Lisandra Jõgeva, kes saavutas 2021. aastal Kaitseliidu suusakilomeetreid kogudes III koha.
  3. Avaldan kiitust õpilasele Marti Kukk, kes kogus 2021. aastal üle 300 aktiivsustunni.

Alus: NK/KT tunnustusüritus.

Tänu õpetaja Kadri Partsile.

Maie Saareots
Haanja Kooli direktor